​​​​

For sundhedsfaglige

​​

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling udfører undersøgelser inden for specialet klinisk fysiolo​gi og nuklearmedicin. Endvidere udføres ultralydsdiagnostiske undersøgelser. MR-undersøgelser af hjertet samt CT-skanning finder sted i samarbejde med Røntgenafdelingen.

Afdelingen betjener primært de kliniske afdelinger på Frederiksberg Hospital samt praktiserende læger.

Afdelingen har en lang forskningstradition som omfatter hjerte/karsygdom og sygdomme i det autonome nervesystem. Der pågår løbende en række forskningsprojekter, hvoraf en del foregår i samarbejde med andre afdelinger og institutioner.

​​Afdelingen deltager​ i uddannelsen af speciallæger og bioanalytikere.