Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling

Vi undersøger igen patienter !

Hold derfor øje med din e-Boks

IMG_0148.JPG

Er du i tvivl så ring

Bispebjerg tlf nr. 3863 5530  - Frederikberg tlf. nr 38164775 - telefonen er åben 8.00-15.00.

Og husk stadig at melde afbud hvis du ikke kommer!


Det er stadig en forudsætning at du er uden symptomer på corona virus infektion.

Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. Pårørende skal undgå at besøge hospitalet. Hvis du er patient, så husk at melde afbud og få en ny tid, hvis du har symptomer.


Skal du møde op så er der her lidt info om afdelingen og undersøgelser!

Vi undersøger forskellige organers funktion hos patienter, der er henvist til os fra lægerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, for praktiserende læger, speciallæger og andre hospitaler.
Personalet på afdelingen er specielt uddannede til at udføre de forskellige teknikker, ultralyd, skintigrafi (skanning), cykeltest og mange andre. Vi gør os umage for at informere, og du er altid velkommen til at spørge.
Det er afgørende for os at du føler dig tryg, når du bliver undersøgt!

Vi har åbent fra 8.00 til 15.30 (fredag 15.0​0)​ på begge afsnit; et på Bispebjerg Hospital og et på Frederiksberg Hospital.​
Vigtigt! Se på vejledningen/indkaldelsen om du skal møde på Bispebjerg eller Frederiksberg.

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde!

Frederikberg tlf. nr 38164775 - Bispebjerg tlf nr. 3863 5530  -  telefonen er åben 8.00-15.00.