Knogletæthedsmåling

​​Indikation: 
BMD måling bruges typisk diagnostisk, ofte med henblik på at sikre enkelt-tilskud til lægemidler til osteoporoseforebyggelse og behandling. 

1. Lavenergifraktur (fraktur opstået ved dagligdagsaktivitet eller efter fald på samme niveau).
2. Klinisk osteoporose (hvis BMD fx ønskes mhp. tilskud). 
3. Personer som har mindst en af følgende risikofaktorer for osteoporose:
​ 
  • Arvelig disposition i lige linie for osteoporose (mor)
  • Lav kropsvægt (BMI < 19)
  • Abnorm tidlig menopause (før 45-års alderen)
  • Kronisk systemisk glucocorticoidbehandling (Prednisolon mere end 7,5 mg per døgn i mere end seks måneder)
  • Sygdomme associeret med punkt 1 (anorexia nervosa, malabsorption, herunder tidligere gastrektomi, hyperparatyreoidisme, hypertyreoidisme, organtransplantation, kronisk nyreinsufficiens, langvarig immobilisation, morbus Cushing, mastocytose, osteogenesis imperfecta, reumatoid artrit, myelomatose, mænd med alkoholmisbrug og deraf følgende nedsat testosteronproduktion)
Kontraindikationer:
Relativ ved graviditet.

Princip:
DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry), bruges til at bestemme mineralindholdet i en vilkårlig del af skelettet. 
Personen på lejet gennemlyses med en ganske svag røntgenstråle, som afgives fra et røntgenrør under lejet og modtages af detektorer placeret over personen. Under skanningen bevæger røntgenrøret og armen sig i personens længdeakse. Ud fra intensiteten og sammensætningen af den passerede røntgenstråling kan en computer med stor præcision beregne knoglernes mineralindhold
I forbindelse med undersøgelsen måles samtidig se-calcium, albumin og PTH. Svartid er ca. 14 dage og undersøgelsen kommenteres af speciallæge i endokrinologi.

Praktisk udførelse:
Ved undersøgelsen lægges patienten på et leje under en skanner. Først indstilles skanneren. Herefter tages der billeder, mens skanneren kører frem og tilbage over kroppen. 

Forberedelse af patient:
Udlevering af patientvejledning og spørgeskema. Disse kan rekvireres på telefon 3816 4737
Ellers ingen forberedelse.

Varighed:
Undersøgelsen varer ca. ½ time.

Strålebelastning: 
Der gives en minimal stråledosis, cirka 0,020 mSv svarende til 1/50 af fx en røntgenundersøgelse af lungerne. (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv/år).


Redaktør