Døgnblodtryksmåling

​Indikation

Udføres på mistanke om manglende overensstemmelse mellem blodtryk målt i konsultationen og det “reelle” blodtryk sådan som det er i hjemmet, på arbejde eller under søvn.

Eksempler på indikationer

  • Tvivl om diagnosen arteriel hypertension.
  • Mistanke om “white-coat” hypertension (vedvarende forhøjet klinikblodtryk og normalt døgnblodtryk).
  • Terapiresistent blodtryksforhøjelse.
  • Mistanke om over/underbehandling af hypertension.
  • Vurdering af blodtrykkets døgnprofil, specielt ved optimering af medikamentel behandling.
  • ​Mistanke om hypotension.

Princip

Fuldautomatisk oscillometrisk måling af blodtryk. Måling foretages på overarm med faste intervaller (15 - 30 min.) døgnet igennem. Apparaturet er på størrelse med en “walkman” og bæres i et bælte/skulderrem.

Praktisk udførelse

Apparatet monteres, og der udføres kontrolmålinger, og patienten instrueres i brugen af apparatet.

Forberedelse af patient

Principielt ingen. Ved planlægningen af undersøgelsesdag tages hensyn til at undersøgelsen bør udføres på en for patienten repræsentativ dag. Korrekt medicinindtagelse op til og under undersøgelsen er vigtig ved evaluering af medikamentel behandling. Specielt bør behandlingen være uændret i op til seks uger før undersøgelsen. Se også patientinformation ​(bl. 2419).

Hvis blodtrykket er meget højt, er undersøgelsen meget ubehagelig for patienten, og det anbefales at få sænket trykket inden undersøgelsen. Hvis undersøgelsen ikke kan gennemføres, forsøget med hjemmeblodtryk.
Ved atrieflimren er det ikke sikkert, at målingen kan gennemføres.

Varighed

Undersøgelsen varer ca. 24 timer. Heraf bruges første og sidste halve time på afdelingen. I weekender/helligdage slukkes og aftages apparatet efter 24 timer af patienten selv og afleveres førstkommende hverdag.

Risici

Hos enkelte påvirket nattesøvn. Petekkier kan ses på armen hos patienter med meget høje blodtryk.

Tolkning

Ved tolkningen lægges vægt på gennemsnittet af dag- og natblodtryk og sammenhængen mellem disse. Desuden vurderes om de målte klinikblodtryk svarer til de målte dagblodtryk. Der gives forslag til evt. behandling og yderligere udredning.


Redaktør