Clearance

​Indikation

Præcis vurdering af nyrernes samlede funktion (glomerulær filtrations hastighed GFR).
Specielt velegnet til monitorering af nyrefunktion over længere tid.

Kontraindikationer

(Relativ ved graviditet).

Princip

Efter intravenøs indgift af 51Cr-EDTA fordeles dette i hele ekstracellulærfasen og udskilles næsten udelukkende ved glomerulær filtration. Udfra ændringen i plasmakoncentrationen over tid kan plasmaclearance bestemmes og udfra denne kan GFR beregnes.

Praktisk udførelse

Der anlægges venflon og udtages blod (0-prøve). Herefter indgives 51Cr-EDTA intravenøst som bolus. Efterfølgende tages blodprøver efter 180, 210, 240, 270 og 300 minutter. Hvis estimeret GFR < 20="" ml/min="" suppleres="" med="" blodprøve="" efter="" 24="">

Undersøgelsen foregår liggende i seng. Ved 24 timers undersøgelse skal patienter blot ligge i ½ time før sidste blodprøvetagning.

Forberedelse af patient

Ingen. 

Varighed

5½ time, evt. ½ time næste dag, hvis nyrefunktionen er lav.

Strålebelastning

Ca. 0,008 mSv (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv/år).

Tolkning

Ved tolkningen tages hensyn til GFR´s variation med alder og køn. Ved udtalte ødemer og ascites overvurdere​s GFR ved denne metode.


Redaktør