Doppler af halskar

​Indikation

Klinisk mistanke om iskæmiske cerebrale tilstande.

Princip

Ved kombineret doppler- ultralydsundersøgelse af arteria carotis opnås billedmæssig fremstilling af arteria carotis communis, arteria carotis interna og arteria carotis externa, samtidig med at der udhentes informationer om blodets flowforhold i arterien. Arteriosklerotiske plaques og tromber vil erkendes som materiale, der helt eller delvist oblitererer arterielumen. Ved forekomst af stenoser i arterien vil den lineære hastighed forøges proportionalt med tætheden af stenosen. Den lineære hastighed af blodstrømmen bestemmes med dopplerteknik. 

Praktisk udførelse

Patienten undersøges i liggende stilling. Med ultralydstransduceren identificerer lægen arteria carotis og følger arterien fra sit udspring til indløb i basis cranii. De lineære hastigheder bestemmes, og eventuelle stenoser lokaliseres og karakteriseres med hensyn til sværhedsgrad (stenose%). 

Forberedelse af patient

Ingen. 

Varighed

Ca.½ time.

Tolkning

Ved forekomst af stenoser i arterien vil den lineære hastig​hed, som tidligere nævnt forøges proportionalt med tætheden af stenosen. Stenosegraden kan således direkte beskrives ud fra de fundne hastigheder. I beskrivelsen af undersøgelsen vil stenosegrad og stenosebeliggenhed fremgå. Beskrivelsen vil kunne danne baggrund for henvisning til karkirurgisk indgreb.

Redaktør