Arbejds-EKG

​Indikation

Benyttes til vurdering af myokardiets blodforsyning og hjertes funktionsevne under belastning. Dette kan have relevans under udredning af brystsmerter, risikovurdering efter AMI, ved livsforsikringsattester og i forbindelse med kontrol af behandling af hjertesygdom.

Kontraindikationer

  • AMI
  • Ustabil angina (indtil helt stabil tilstand i mindst 1 døgn)
  • Symptomatisk eller hæmodynamisk betydende arytmi
  • Pericarditis, myocarditis, endocarditis
  • Hæmodynamisk betydende aortaklapstenose
  • Svær ikke kardiel sygdom, herunder svær hypertension
  • Febrilia

Princip

Under dynamisk arbejde (oftest på ergometercykel) registreres ekg, puls og blodtryk. Herved opnås oplysninger om patientens samlede arbejdskapacitet, om hjertets arbejdsevne, om arbejdsinducerede rytmeforstyrrelser og om tilstedeværelsen af evt. utilstrækkelig koronar gennemblødning.

Praktisk udførelse

Før testen registreres hvile-ekg, puls og blodtryk. Patienten undersøges af en læge, der ligeledes vurderer indikationer og kontraindikationer.
Der startes med lav arbejdsbelastning, som øges hvert 2. eller 3. minut, indtil patienten føler subjektiv udmattelse eller der er objektive grunde til at afbryde testen. 
Efter arbejdsophør vil der være en 6 minutters hvileperiode med fortsatte målinger.

Forberedelse af patienten

Patienten skal være i stand til at cykle. Eventuel tolkebistand bør være til rådighed.
Eventuel beta-blokkerende behandling skal seponeres i 1 uge inden undersøgelsen.

Venstresidigt grenblok, digoxin-påvirket ekg, udtalte Q-takker og udtalt hypertrofimønster svækker den diagnostiske værdi af undersøgelsen betydeligt. 

Varighed

Undersøgelsen varer ca. 1 time.

Tolkning

Ved arbejdselektrokardiografi sammenstilles arbejdsevne, ekg-forandringer, puls- og blodtryksændringer​ med patientens symptomer, alder og køn. Herved opnås en bedømmelse af risikoen for tilstedeværelse af iskæmisk hjertesygdom samt patientens/hjertets arbejdskapacitet.


Redaktør