Distal trykmåling

​​Indikation

Benyttes til at vurdere sværhedsgrad af arteriel insufficiens og eventuel behandlingseffekt. 

Princip

Der monteres manchetter på ankel og 1. tå på begge underekstremiteter eller på håndled og 1. finger. Ved måling af ændringer i elektrisk modstand i en tynd kviksølvtråd (strain-gauge) placeret på 1. tå eller forfoden kan små volumenændringer registreres. Når det systoliske blodtryk netop overstiger det eksterne tryk stiger volumenet distalt for manchetten, hvorved arterietrykket bestemmes.

Praktisk udførelse

Hyppigt udføres måling af det systoliske blodtryk på ankel- og tåniveau. Måling kan dog også foretages svarende til håndled og fingre.
Efter trykmålingen foretages gangtest på gangbånd. Den smertefrie og maksimale gangdistance noteres. Patienten informeres om betydningen af rygeophør, daglig gangtræning og evt. vægttab.

Forberedelse af patient

Ingen. 

Varighed

Undersøgelsen varer ca. 45 min.

Tolkning

Ankeltrykket hos en normalperson, der ligger ned, skal være lig med eller højere end det systoliske tryk målt på overarmen. Det systoliske tåtryk vil hos en normalperson være ca. 40 mmHg lavere end armblodtrykket.
Ankeltryk under 50 mmHg betegnes som kritisk iskæmi, og patienten bør i denne situation vurderes af karkirurg. Tilsvarende gælder patienter med udtalte symptomer eller sårdannelser.
Almindeligvis følges patienten i en periode, idet det ofte vil være af stor værdi at kunne sammenligne det aktuelle blodtryk med en tidligere måling. Progression af trykfald og symptomforværring i de første seks måneder er forbundet med en dårlig prognose.
Den maksimale gangdistance bruges til at måle effekten af eventuel ikke-kirurgisk intervention.


Redaktør