​​​​​​

Smerter i bevægeapparatet

​Problemets omfang 

​​Smerter i bevægeapparatet er en af de hyppigste årsager til, at en person opsøger behandler. Op mod 50% af befolkningen rapporterer, at de inden for en 2 ugers periode har haft gener fra muskler og bevægeapparat, oftest fra nakke-skulder og ryg. 

Ca. 20% af den voksne befolkning har langvarige smerter i bevægeapparatet. Det gælder alle aldersgrupper, men med en stigende tendens gennem livet, hvor især kvinder rammes i de ældre aldersgrupper. 

Kroniske smerter i bevægeapparatet er en stor helbredsmæssig belastning for det enkelte individ. Tab af gode leveår er et mål for, hvor længe en person ved en given alder forventes at skulle leve med nedsat funktion eller anden form for reduceret helbredsbetinget livskvalitet. Igen anden sygdomsgruppe nærmer sig muskel-skeletsygdomme mht. omfanget af tab af gode leveår. Hertil kommer, at kroniske smerter i bevægeapparatet er en af de hyppigste årsager til sygefravær og helbredsbetinget udstødning fra arbejdsmarkedet, herunder tilkendelse af helbredsbetinget førtidspension. Smerter i bevægeapparatet har således ikke alene store omkostninger for det enkelte individ, men også store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Generaliserede smerter i bevægeapparatet

Traditionelt inddeles de kroniske smertetilstande i bevægeapparatet efter smerteudbredelse. Der skelnes således mellem lokaliserede eller regionale smertetilstande, hvor smerten opleves i en enkelt kropsregion og generaliserede smertetilstande, hvor smerteoplevelsen involverer størstedelen af kroppen. 

Det anslås, at ca. 25% af befolkningen lider af kroniske regionale smerter (hyppigst smerter i nakke-skulder region eller ryg) og ca. 10% af generaliserede smerter i bevægeapparatet. Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet er – set ud fra en smertesynsvinkel – mere syge end patienter med lokaliserede smerter. De rapporterer højere smerteniveau, har færre smertefri perioder, og ofte er smerterne ledsaget af søvnforstyrrelser, træthed, hukommelses- koncentrationsbesvær og en smerterelateret nedsættelse af funktionsevnen, der påvirker den helbredsrelaterede livskvalitet og daglig livsførelse. 

Fibromyalgi – der gennem år har været et kerneforskningsområde på Parker Instituttet - hører til gruppen af generaliserede smertetilstande. Patienter med fibromyalgi er den forskningsmæssigt bedst karakteriserede undergruppe af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet og anses af ma​nge for at være yderpunktet i et smertekontinuum i baggrundsbefolkningen.


Redaktør