Årsager

​​​

​Årsager til kroniske smerter i bevægeapparatet

Smerter i bevægeapparatet kan have mange forskellige årsager og har derfor også mange fremtrædelsesformer. 

Smerterne kan være et ledsagefænomen – et symptom – ved forskellige former for etableret gigtlidelse, der medfører vævsbeskadigelse og betændelsestilstande i vævene - f.eks.​ de inflammatorisk reumatiske gigtsygdomme (leddegigt, rygsøjlegigt, bindevævssygdomme) og slidgigt i perifere led. Behandling vil i disse tilfælde oftest være rettet mod den tilgrundliggende gigtlidelse og den betændelsestilstand eller vævsskade, som har udløst smerterne. 

Herudover ser det ud til, at mange kroniske smertetilstande i bevægeapparatet kan opstå som følge af ændringer i centralnervesystemets funktion. Vi ved i dag, at ukontrolleret og langvarig smerte kan medføre blivende ændringer i de smertesignalerende og smertemodulerende systemer – en smerteoverfølsomhed i centralnervesystemet - og at disse ændringer formentlig spiller en fremtrædende rolle ved udvikling af kroniske smertetilstande i bevægeapparatet. Smerterne repræsenter her en selvstændig problemstilling – en sygdom i sig selv – og der vil ikke kunne påvises en tilgrundliggende årsag til smerterne ved undersøgelse af bevægeapparatets perifere strukturer, så som muskler, knogler, og led. Behandlingen vil i disse tilfælde skulle rettes mod selve smertesystemet og den – ofte betydelige – funktionsevnenedsættelse og de psykosociale konsekvenser, som kroniske smerter medfører for det enkelte individ.

Opfattelsen af kroniske smerter som en selvstændig problemstilling - der er betinget af en tilgrundliggende abnorm central smerteregulering - har udfordret vores nuværende indfaldsvinkel til smerter som et simpelt ledsagefænomen ved de reumatologiske sygdomme. Dette gælder ikke alene de hyppigt optrædende kroniske regionale og generaliserede smertetilstande i bevægeapparatet, men også de persisterende smerter, der ofte ledsager klassiske reumatologiske sygdomme, såsom leddegigt og slidgigt, og hvor smerten traditionelt har været tilskrevet vævsbeskadigelse og betændelsestilstand i de perifere væv.

Redaktør