Omfattende sygdom

Blandt den del af befolkningen, som er over 55 år, har omkring 10 ​% smerter fra knæartrose, og op mod 1/3 af alle vil i alderdommen blive afhængige af andres hjælp på grund af knæledsproblemer. 

Det gør knæartrose til den hyppigste behandlingskrævende svækkende ledsygdom og den, der er forbundet med størst samfundsmæssige omkostninger. Artroseproblemet er så omfattende, at WHO betragter det som en hovedårsag til funktionsproblemer i den ældre aldersgruppe.