Claus Steenbech Bomhoff

 

Navn:Claus Steenbech Bomhoff
Stilling:Administrator, chefkonsulent
Ansat:Juni 2002
Telefon:38 16 41 55
Fax:38 16 41 59
Email:Claus.bomhoff@regionh.dk

Claus Bomhoff udgør sammen med Institutchef Henning Bliddal afdelingsledelsen på Parker Instituttet, og han varetager i samarbejde med institutchefen det økonomiske og personalemæssige ansvar for Parker Instituttet og Artroseambulatoriet. Af andre arbejdsopgaver kan nævnes varetagelse af kontakten til instituttets hovedbidragyder, the Oak Foundation og budgettering, forecasting og finansiel afrapportering - både i relation til PI´s økonomi og den enkelte projektøkonomi. Claus Bomhoff koordinerer desuden fondsansøgningerne på Parker Instituttet, herunder tager ansvar for at de enkelte ansøgere opfylder de enkelte fonde og bidragyderes krav for tildeling af støtte. CB varetager også kontraktforhandlinger i forbindelse med alle eksterne samarbejder.

Redaktør