​​​​

Om afdelingen

​Parker Instituttets formål er at forske i bevægeapparatets almindelige lidelser. Dermed vil vi medvirke til at skabe bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af reumatologiske sygdomme.
Forskningen ved Parker Instituttet fokuserer på at forbedre reumatologiske patienters funktionsniveau og livskvalitet ved at igangsætte og deltage i både kliniske og grundvidenskabelige forskningsprojekter,​ som har med reumatologiske sygdomme at gøre.
Læs mere om Parker Instituttets forskning her: parkerinst.dk