Undersøgelsesbeskrivelser!

​Hvad er radioaktivt sporstof?

Alle grundstoffer kan findes i flere former, såkaldte isotoper. Visse isotoper er ustabile og udsender derfor ioniserende stråling. Det er disse ustabile isotoper, i daglig tale kaldet radioaktive sporstoffer, som man benytter sig af ved en nuklearmedicinsk undersøgelse.

Det radioaktive sporstof, der som oftest anvendes, er 99m Technetium. Stoffet har ingen bivirkninger og er ude af kroppen igen efter ca. 1 døgn (halveringstid=6 timer).

Stråledosis, der gives ved nuklearmedicinske undersøgelser, er meget ringe og af samme størrelsesorden som ved visse røntgenundersøgelser.

Radioaktivitet og plejepersonale

Når patienterne kommer tilbage til sengeafdelingerne efter at have gennemgået nuklearmedicinske undersøgelser, f.eks. skintigrafier, vil de indeholde en lille mængde radioaktivitet, der efterhånden vil forsvinde.

​Ved de doser, der almindeligvis anvendes til undersøgelser, vil bestrålingen af plejepersonalet være yderst lav, og det er ikke nødvendigt med specielle restriktioner og forsigtighedsregler vedrørende pleje, besøg eller udskrivning. Det​ gælder også for patientens ekskreter (urin, fæces, opkastning, sved m.v.).​


Hvad er ultralydsundersøgelse?

Ved en ultralydsundersøgelse sættes en probe - en lille måler ca. 10x2 cm på huden efter der er kommet creme på huden.

Proben sender lyd ud i det ikke hørbare område, megahertz og opfanger ekkoerne, når lyden rammer væv. På samme måde som sonaren på et skib fanger f.x. fiskestimer.

På en skærm ses billeddannelsen og lægen kan derfor ses vævsforandringer, og ændringer i blodkarenes gennestrømning af blod.

Undersøgelsen er uden risici og eneste gener er den kolde creme på huden. 

Skal der tages prøver fra væv samtidig med laves der forberedelse med afspritning af hud. Stikket ved vævsprøven er forbundet med beskden ubehag.


Hvad er lungefunktion?

Ved en lungefunktionsundersøgelse bliver du bedt om at puste og trækevejet igennem et mundstykke og vi kan måle lungekapaciteten ved indånding og udånding og måle ilttransporten over lungemembranen inde i lungerne.

Der stimuleres ofte med medicin for at vurdere om man kan have asthma eller KOL forandringer.

Forudsætningen for en god undersøgelse er at man kan forstå og udføre instruktionen.

​​

Redaktør