​​​​​

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling

  • I afdelingen udføres et bredt spektrum af specialets undersøgelser, dvs.  organ funktions​diagnosti​ske undersøgelser.
  • Der benyttes forskellige metoder og apparatur. 
  • Undersøgelserne udføres for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og tilhørende praktiserende speciallæger/almen praktiserende læger. 
  • Afdelingen har 2 afsnit.
Redaktør