Klinisk Biokemisk Afdeling

​​​

​​Klinisk Biokemisk Afdeling udfører blodprøvetagning, optagelse af EKG (elektrokardiogrammer) og​ analysering af patientprøver i afdelingens laboratorie. 

Afdelingen leverer circa 9 millioner analysesvar om året, og moderne teknologi i afdelingens laboratorie sikrer præcise analyseresultater på patientprøverne med hurtig svarafgivelse. I løbet af 1 år har afdelingens ansatte kontakt med cirka 400.000 patienter.

Den 1. januar 2013 blev Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Klinisk Biokemisk Afdeling på Frederiksberg Hospital fusioneret til 1​ afdeling. I den nye fusionerede afdeling er der cirka 140 ansatte, og afdelingen beskæftiger bioanalytikere, laboranter, overlæger, læger, systemadministratorer, kemikere, kvalitetskoordinatorer, bioanalytikerundervisere, sekretærer og dyreassistenter.

I Klinisk Biokemisk Afdelings laboratorie bliver der ikke kun analyseret prøver fra patienter tilknyttet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Afdelingen analyserer også prøver for andre hospitaler i Danmark og udlandet samt prøver fra praktiserende læger. 

Klinisk Biokemisk Afdeling har 3 ambulatorier til blodprøvetagning og EKG-optagelse på henholdsvis Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital og i indre København.​​​  

Redaktør