Forskning

Klinisk Biokemisk Afdeling beskæftiger sig med forskning​ inden for signalstoffer i nervesystemet, specielt neuropeptider og deres betydning for sygdomsudvikling (klinisk neurokemi).

​​​​

Forskning på højt international niveau 

Klinisk Biokemisk Afdelings forskning spænder vidt fra molekylær- og cellebiologi over dyreeksperimenter til klinik. Afdelingen har et betydeligt nationalt og internationalt samarbejdsnetværk og er universitetsafdeling, hvor afdelingens ledende overlæge Jan Fahrenkrug også er professor i klinisk biokemi med henblik på neurokemi. 

​Aktuel forskning 

I gangværende forskning fokuserer på betydningen af neuropeptiderne VIP’s og PACAP’s rolle i regulationen og funktionen af hjernens biologiske ur, som styrer vores døgnrytme. Forstyrrelser i hjernens ur kan føre til bl.a. depression, søvnforstyrrelser, hjertekarsygdomme og kræft. Forskningen spænder vidt fra molekylær og cellebiologi over dyreeksperimenter, herunder transgene mus, til klinik.​

Billede forskning.jpg
Billede af Hjernens ur - den suprachiasmatiske kerne (SCN) farvet for klokkegenet PER1 (blå), neu​rotransmitterne VIP (grøn) og AVP (rød). 
Foto: Jens Hannibal; IMIC, Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Endvidere samarbejder Klinisk Biokemisk Afdeling med Ortopædkirurgisk Afdeling om forskning i forebyggelse, diagnosticering og behandling af osteoporotiske frakturer. Et særligt fokusområde er prædiktorer for mortalitet og reduktion af mortalitet hos hoftefrakturpatienter.

Forskningspersonale og -faciliteter

Forskningen ledes af professor Jan Fahrenkrug og derudover indgår der en række seniorforskere i afdelings forskningspersonale. Endvidere er der knyttet bioanalytikere og laboranter til forskningen samt dyreassistent og elev. I forskningen indgår også et varierende antal ph.d. studerende, specialestuderende, bachelorstuderende samt periodevis eksterne finansierede post Docs.  ​

Forskningsfaciliteterne omfatter laboratorier, dækkende moderne neurokemiske, cellebiologiske, molekylærbiologiske teknikker samt dyrestald og dyreoperationsfaciliteter, og der rådes over avanceret apparatur. Det dyreeksperimentelle arbejde er centralt for afdelingens forskningsaktiviteter. Afdelingen råder over egen dyrestald, hvor der blandt andet avles transgene mus, hvor signalstofferne eller deres receptorer er elimineret. I forbindelse med dyrestalden er der dyreoperationsfaciliteter, og der er laboratorier til dyreadfærdsstudier. Al forskningsaktivitet foregår på Bispebjerg Hospital. ​​


Redaktør