Forskning

Klinisk Biokemisk Afdeling beskæftiger sig med forskning​ inden for signalstoffer i nervesystemet, specielt neuropeptider og deres betydning for sygdomsudvikling (klinisk neurokemi).

​​​​

Forskning på højt international niveau 

Klinisk Biokemisk Afdelings forskning spænder vidt fra molekylær- og cellebiologi over dyreeksperimenter, herunder transgene mus til klinik. Afdelingen har et betydeligt nationalt og internationalt samarbejdsnetværk og er desuden universitetsafdeling. Afdelingens ledende overlæge Jan Fahrenkrug er professor i klinisk biokemi med fokus på neurokemi. 

​Aktuel forskning 

Aktuel forskning fokuserer på betydningen af neuropeptiderne VIP’s og PACAP’s rolle i regulationen og funktionen af hjernens biologiske ur, som styrer vores døgnrytme. Forstyrrelser i hjernens ur kan føre til bl.a. depression, søvnforstyrrelser, hjerte-karsygdomme og kræft.  

Billede forskning.jpg

Billede af Hjernens ur  den suprachiasmatiske kerne (SCN) farvet for
klokkegenet PER1 (blå), neu​rotransmitterne VIP (grøn) og AVP (rød).
Foto: Jens Hannibal; IMIC, Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital


Klinisk Biokemisk Afdeling samarbejder desuden med Ortopædkirurgisk Afdeling om forskning i forebyggelse, diagnosticering og behandling af osteoporotiske frakturer. 
Et særligt fokusområde er prædiktorer for mortalitet og reduktion af mortalitet hos hoftefrakturpatienter.

Forskningspersonale og -faciliteter

Forskningen ledes af professor Jan Fahrenkrug og derudover indgår en række seniorforskere i fdelings forskningspersonale. Tilknyttet er også bioanalytikere, laboranter, en dyreassistent og -elev. Periodevis indgår ph.d.-studerende, specialestuderende, bachelorstuderende og eksternt finansierede postdocs. 

Forskningsfaciliteterne omfatter laboratorier med moderne udstyr. Det dyre-eksperimentelle arbejde er centralt for afdelingens forskningsaktiviteter.
Afdelingen har egen dyrestald, hvor der blandt andet avles transgene mus, hvor signalstofferne eller deres receptorer er elimineret. I forbindelse med dyrestalden
er der dyreoperationsfaciliteter og laboratorier til dyreadfærdsstudier. 

Al forskningsaktivitet foregår på Bispebjerg Hospital. ​​
Redaktør