Fysio- og Ergoterapiafdelingen

​Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vurderer, behandler, træner og vejleder indlagte og ambulante patienter med funktionstab.

Vores mål er, at vores patienter i så høj grad som muligt genvinder den tidligere funktionsevne og bliver i stand til at klare almindelige opgaver.

Vi arbejder på mange af hospitalets afdelinger. Derfor har vi dagligt et samarbejde med læger og sygeplejersker på hospitalet, ligesom vi samarbejder med kommunerne og genoptræningscentrene om den bedst mulige genoptræning af patienterne.

En afdeling – to matrikler

Som hospitalets navn indikerer, er vi ét hospital på to matrikler.

Fysio- og ergoterapiafdelingen har ansat terapeuter både på Bispebjerg- og Frederiksberg-matriklen. Samlet har vi ansat omkring 120 fysio- og ergoterapeuter, som er specialiseret indenfor de forskellige sundhedsfaglige områder, f.eks. ortopædkirurgi, palliation, neurologi og hjerterehabilitering.

Forskningsenheden

Vores forskningsenhed skal hjælpe mennesker med at leve et sundt og aktivt liv. Vi vil finde de mest effektive og sikre metoder til at forebygge og behandle sygdom inden for vores forskningsområder. Læs mere

Uddannelse i afdelingen

Fysio- og ergoterapiafdelingen er også undervisningssted for fysio- og ergoterapeutstuderende. Vi modtager hvert år omkring 130 studerende fra Professionshøjskolen København, som bliver fordelt på vores to matrikler. Læs mere


Redaktør