FM Køkken

Køkkenets mad er naturligvis ernæringsrigtig, og tilpasset den enkelte - men vi gør mere end det: På mange afdelinger går vi som måltidsværter hver dag ud for også at servere maden for patienterne. Det giver os direkte kontakt og feedback – og klinikken kan koncentrere sig om sygeplejen.

Vi er ligeledes ansvarlige for controlling af kantinedrift.


Kontaktpersoner

Enhedschef
Michael Allerup Nielsen
Telefon 3863 5542/2279 4957
Mail Michael.allerup.nielsen@regionh.dk

Driftsleder
Ruben Johannes Bellman Jacobsen
Telefon 2399 9189
Mail Ruben.johannes.Bellman.jacobsen@regionh.dk

Driftsleder
Tanja Krogsbæk 
Telefon 2681 1935
Mail Tanja.krogsbaek.01@regionh.dkKostkonsulenten for FM Køkken BFH og FRH
Kostkonsulentens primære opgave er at fungere som bindeled imellem sengeafsnit og køkken. Konsulenten er ansvarlig for at sikre en løbende, tværfaglig dialog, som bl.a. skal bidrage til en videreudvikling og forbedring af den mad, som køkkenet leverer til patienterne. 

Herudover underviser og vejleder Kostkonsulenten afdelingernes kostansvarlige i madrekvirering, korrekt ernæringssammensætning af måltider, information om køkkenets tilbud, m.m. 

Kostkonsulent ​
Britt Weirum 
Telefon 3863 5139 / 6185 3621 
Mail Britt.Olander.Weirum@regionh.dk

Økonoma for drift og vedligehold FM Køkken BBH og FRH
Birthe From​
Telefon 4028 5956
Mail Birthe.From@regionh.dk


Redaktør