FM Køkken

Køkkenets mad er naturligvis ernæringsrigtig, og tilpasset den enkelte - men vi gør mere end det: På mange afdelinger går vi som måltidsværter hver dag ud for også at servere maden for patienterne. Det giver os direkte kontakt og feedback – og klinikken kan koncentrere sig om sygeplejen.

Vi er ligeledes ansvarlige for controlling af kantinedrift.

Kontaktpersoner

Køkkenchef

Michael Allerup Nielsen
Telefon 3863 5542
Mail: Michael.Allerup.Nielsen@regionh.dk

Driftsleder

Joan Dalgaard Lindberg
Telefon 2872 9268
Mail: Joan.Dalgaard.Lindberg@regionh.dk

Kostkonsulent

Britt Weirum
Telefon 3863 5139 / 6185 3621
Mail: Britt.Olander.Weirum@regionh.dk

Kostkonsulentens primære opgave er at fungere som bindeled imellem sengeafsnit og køkken. Her er de ansvarlige for at sikre en løbende, tværfaglig dialog, som bl.a. skal bidrage til en videreudvikling og forbedring af den mad Køkkenet leverer til patienterne.

Herudover underviser og vejleder Kostkonsulenten afdelingernes kostansvarlige i madrekvirering, korrekt ernæringssammensætning af måltider, information om Køkkenets tilbud, m.m.

Økonoma for drift og vedligehold

Birthe From​
Telefon 4028 5956
Mail: Birthe.From@regionh.dk


Redaktør