FM-Enheden

Enheden for Facility Management, i daglig tale kaldt FM-enheden, består af fem sektioner samt en mindre tværgående stabsfunktion, der alle leverer ydelser af den højeste kvalitet, så de kliniske afdelinger på hospitalet har de bedste forudsætninger for at kunne udføre deres arbejde – alt sammen til gavn for patienterne. 

Størstedelen af de 600 ansatte i FM-enheden har ikke selv direkte patientkontakt, men de arbejdsopgaver vi udfører, er alligevel en essentiel del af deres behandlingsforløb. Det er portørerne, der kører patienterne mellem afdelingerne og operationsstuerne. Logistik leverer mad til patienterne, som er tilberedt i vores køkken. Rengøringen sikrer et rent og behagelig miljø, hvor smittespredning forebygges, og vaskeriet sørger for at levere rent linned, patienttøj og uniformer til fem af Region Hovedstadens hospitaler. 

Selvom sektionerne i FM-enheden har vidt forskellige arbejdsområder, er det alligevel samarbejde, der driver værket. Vi forstår, hvor vigtig hver arbejdsopgave er for den samlede enheds funktionalitet og dermed hele hospitalets. Derfor arbejder vi også hele tiden målrettet mod at optimere vores arbejdsgange og videreudvikle vores medarbejderes kompetencer, så vi kan yde den bedst mulige service og opgaveløsning for vores brugere.