Sundhedsplatformen på dit hospital

Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland Sundhedsplatformen, som både patienter og personale får adgang til.

Sundhedsplatformen er et nyt fælles it-system, som erstatter 30 forældede og usammenhængende it-systemer og skal øge kvaliteten, sikkerheden og sammenhængen i behandlingen. Der er tale om en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere.

Bedre overblik – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner

Med Sundhedsplatformen samles patientoplysninger ét sted. Det giver personalet et bedre overblik over patientforløb og undersøgelser – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner. Derudover får personalet bedre støtte til at diagnosticere og planlægge behandlingen. Alt sammen til gavn for dig som patient, fordi det øger både kvaliteten og patientsikkerheden.

Patienten som aktiv medspiller

Sundhedsplatformen skal samtidig gøre det lettere for dig at spille en aktiv rolle. Du får på www.minsundhedsplatform.dk nem adgang til din journal, og du får lettere ved at kommunikere med personalet hjemmefra. Du vil kunne følge din behandling både inden, under og efter indlæggelse.

Min Sundhedsplatform

Med Sundhedsplatformen får du som patient adgang til din journal via Min Sundhedsplatform. Her kan du også skrive direkte til den afdeling, du er tilknyttet. På længere sigt vil du som patient få endnu flere muligheder, fx vil du kunne se prøvesvar og udfylde og sende mange af de spørgeskemaer, du får i forbindelse med dit forløb. Hvis du bliver bedt om at måle vægt, blodtryk eller andet hjemmefra, vil du selv kunne taste resultaterne ind og danne dig et overblik. Disse muligheder vil løbende blive taget i brug af de forskellige afdelinger.

I Min Sundhedsplatform kan du få et overblik over de fagpersoner, der har lavet opslag i din journal.  På listen vil der typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med på hospitalet, men der vil også ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling. 

Hvis du er bekymret over, om der har været uberettigede opslag i din journal, er du altid velkommen til at kontakte den afdeling, du er tilknyttet. Du kan også kontakte en patientvejleder – find kontaktinformation på hospitalets hjemmeside.

Du logger ind med NemID på www.minsundhedsplatform.dk

Mindst mulig påvirkning af dit forløb

Vi gør, hvad vi kan for, at du som patient mærker mindst muligt til overgangen til det nye system. Vi beklager, hvis du alligevel kommer til at opleve forsinkelser, ventetid eller tekniske problemer i din kontakt med os.

Vi sikrer altid, at akutte og alvorlige ting ikke bliver udskudt.

Det kan blive nødvendigt at behandle patienter på et andet hospital end først planlagt, men hospitalerne hjælper hinanden, og det er med til at sikre, at patienter med akutte behandlingsbehov altid behandles med det samme.

Nyt i e-Boks og på borger.dk

Med indførelsen af Sundhedsplatformen ændrer indkaldelsesbrevene sig også. Vær opmærksom på, at der fremover kan være vigtig information om fx, hvad du skal gøre eller vide, før du møder til din aftale. Denne information ligger som et bilag til selve indkaldelses-beskeden.

Husk derfor altid at åbne alle dine bilag i din e-boks eller på borger.dk, så du ikke overser vigtige informationer, inden du møder på hospitalet.

Tidsplan

BIspebjerg og Frederiksberg Hospital indfører Sundhedsplatformen 20. maj 2017.

Se tidsplanen for de øvrige hospitaler.

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvorvidt dine aftaler med hospitalet bliver påvirket, er du altid velkommen til at spørge på den afdeling, du er tilknyttet.

Har du brug for råd og vejledning om dine rettigheder og muligheder som patient på hospitalet, er du velkommen til at kontakte patientvejlederen.

Læs mere på

www.sundhedsplatform.dk
www.minsundhedsplatform.dk


Redaktør