Vejledning i opsamling af døgnurin til undersøgelse for Bence- Jones, cortisol, aldosteron eller protein

Opsamling af døgnurin foregår mest praktisk fra om morgenen den ene dag, til næste dags morgen.

□ Bence-Jones    □ Cortisol    □ Aldosteron    □ Protein

Opsamling af urin

Under urinopsamling må du spise og drikke, som du plejer og indtage din vanlige medicin, med mindre du har fået anden besked. Urinopsamlingen foretages, med størst mulig omhu, over 1 døgn, i plastdunken, som du bedes opbevare køligt under opsamlingen. Opsamling af døgnurin foregår mest praktisk fra om morgenen den ene dag, til næste dags morgen. Lad vandet i toilettet og notér tidspunktet efter urintømningen (fx kl. 7.00). Herefter skal al urin opsamles i plastdunken, frem til og med næste morgen, hvor opsamlingen afsluttes med dagens første vandladning. Du bedes skrive navn, CPR-nummer, startdato og klokkeslæt på plastdunken.

Aflevering af urin

Plastdunk med urinopsamling afleveres til sygeplejersken i Reumatologisk Ambulatorium, samme dag som opsamlingen er afsluttet.

Redaktør