Uhelbredelig hjertesygdom

Tilbud om behandling i dit eget hjem af et udgående hjerteteam.

Er du patient på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og har du en fremskreden alvorlig hjertesygdom? Vi kan tilbyde behandling i dit eget hjem af et udgående hjerteteam, hvis det er vanskeligt for dig at møde op til et ambulant besøg på hospitalet.

Få besøg af et udkørende hjerteteam

Hvis du tager imod tilbuddet, vil du få besøg af en sygeplejerske fra hjerteteamet. Det udkørende hjerteteam består af to specialuddannede sygeplejersker, der i et samarbejde med den ansvarlige overlæge behandler og lindrer dine symptomer, som skyldes din fremskredne hjertesygdom. Hjerteteamet kender din sygehistorie.
Hjerteteamet har særligt fokus på at støtte og vejlede dig samt dine pårørende, så både du og dine pårørende kan få den bedst tænkelige livskvalitet med en uhelbredelig hjertesygdom tæt inde på livet.
Hjerteteamet samarbejder med den palliative afdeling på Bispebjerg Hospital, fysioterapeut, psykolog, præst og socialrådgiver.

Hjerteteamet består af:

Anne Nyholm, sygeplejerske
Michelle Barner Lentz, sygeplejerske
Pernille Buch, overlæge

Hvad kan hjerteteamet tilbyde dig?

  • Samtaler om det at leve med en uhelbredelig hjertesygdom og de medfølgende symptomer.
  • Hjemmebesøg hvor vi behandler/lindrer din tilstand bedst muligt.
  • Hjemmebesøg hvor vi tager blodprøver og justerer din medicin.
  • Åben indlæggelse i et af vores sengeafsnit, hvis ikke hjemmebehandling er tilstrækkelig.

Hvordan foregår et hjemmebesøg?

Ved hjemmebesøget taler sygeplejersken med dig om din aktuelle medicinske behandling og din situation i det hele taget. Sammen med dig, og i samarbejde med den ansvarlige overlæge, lægger sygeplejersken en plan for, hvordan du og din familie bedst kan hjælpes - både nu og her, men også fremadrettet.

Vi anbefaler, at en pårørende eller en nærtstående person er tilstede ved hjemmebesøgene.

Efter aftale med dig dokumenterer vi, de oplysninger og aftaler, vi indgår med dig og dine pårørende under hjemmebesøget. Vi tilstræber at behandlingen foregår i tæt samarbejde med din praktiserende læge og eventuelt den kommunale hjemmepleje.

Hvis du eller din familie har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte det udgående hjerteteam på hverdage mellem kl. 8:00 – 15:00.

Michelle Barner Lentz på telefon 21 25 35 39
Anne Nyholm på telefon  21 25 39 94
Hjerteambulatoriet træffes på telefon 38 16 30 03

Redaktør