Træthed ved gigt- og bindevævssygdom

Heri findes generelle råd og håndtering af træthed ved gigt- og bindevævssygdomme.

Træthed hos patienter med gigt- og bindevævssygdomme

Mange mennesker med gigt- og bindevævssygdomme oplever ofte at lide af træthed, hvilket kan påvirke hverdagslivet negativt. Det kan være svært, at trætheden er et symptom, som ikke er synligt for andre, og som omgivelserne derfor har svært ved at forstå.

Den træthed som patienter med en kronisk sygdom oplever, adskiller sig fra den træthed, som alle indimellem oplever. Typisk forekommer trætheden hyppigere og opleves vedholdende. Trætheden svinger ofte uforudsigeligt og den forsvinder ikke ved hvile.

For nogle patienter opleves træthed som et større problem end smerter.

Årsager til træthed

Trætheden, som patienter med gigt- og bindevævs-sygdomme oplever skyldes blandt andet, at hele organismen påvirkes af immunbetændelse, som ligger til grund for sygdommen. Trætheden kan dog være til stede på trods af, at din gigt- eller bindevævssygdom er velbehandlet.

Andre væsentlige årsager til træthed i relation til gigt- eller bindevævssygdomme er smerter, manglende motion, søvnforstyrrelser, angst eller stress. 

Det er naturligvis vigtigt, at afklare om trætheden kan skyldes andre årsager, som kan behandles, eksempelvis sygdomsaktivitet, lav blodprocent, medicinbivirkninger, infektion med mere. Det vil for nogle mindske trætheden, at gigtaktiviteten kommer under kontrol. Andre patienter slipper desværre ikke af med trætheden, selvom deres gigt er velbehandlet.

Håndtering af trætheden

Den træthed, der fortsætter med at være der, selv efter at behandlingsmæssige muligheder er udtømte, er det sjældent muligt at fjerne helt, men nogle tiltag kan afhjælpe og reducere trætheden.

Generelle råd

 • Sæt realistiske mål og glæd dig over de mål, du når
 • Overvej hvad der er vigtigst for dig at gøre selv, og overvej hvad du kan overlade til andre
 • Prøv at skabe en balance imellem det du er nødt til at gøre, og det der gør dig glad i dit daglige liv
 • Prøv at acceptere, at du ikke har overskud til det samme som du plejer, og at du nogle dage kan overkomme meget og nogle dage mindre eller ingenting

Overvej afslapning ved hjælp af at høre musik, læse eller se fjernsyn

Håndtering af trætheden i hverdagen

Planlægning af dine aktiviteter og opgaver i hverdagen kan muligvis afhjælpe trætheden.  Prøv eksempelvis:

 • Fordel huslige opgaver over hele ugen, så du laver lidt hver dag i stedet for det hele på en gang
 • Inddrag om muligt hele familien i at få hverdagen til at fungere og tag i øvrigt imod andres tilbud om hjælp i forbindelse med rengøring, indkøb, madlavning med mere
 • Tænk over om du er lige træt altid, eller om der er nogle situationer, hvor trætheden træder i baggrunden, f.eks. fordi du besøger dine gode venner eller familie. Opsøg de situationer, hvor trætheden træder i baggrunden
 • Prioriter at gøre de aktiviteter, som giver dig glæde, livskvalitet og energi
 • Lyt til din krops signaler og tag en pause, hvis du har mulighed for det. Vær samtidig klar over, at det nogle gange kan være nødvendigt at trodse kroppens signaler, for at deltage i fritidsaktiviteter og sociale begivenheder med familie og venner

Inddragelse af pårørende

Undersøgelser viser, at det har stor betydning for håndtering af trætheden, at man har støtte fra sit sociale netværk. At tale om trætheden med dine pårørende giver dem de bedste muligheder for at kunne støtte dig1

Fortæl dine pårørende hvordan du har det med trætheden og fortæl dem at trætheden kan variere. Derfor vil du nogle dage kunne overkomme meget og nogle dage mindre.

Søvn og hvile

En god nattesøvn er vigtig og det kan være vigtigt, at prioritere små hvil eller pauser i løbet af dagen. Sørg for at du ligger behageligt. Har du hævede og ømme led, kan det være en god ide med ekstra puder til lejring.

 • Sørg for god udluftning og behagelig temperatur i rummet
 • Tag et varmt bad inden sengetid, da det kan virke afslappende og smertelindrende
 • Hvis du har smerter om natten, så tal med din læge om eventuel smertestillende medicin. Det kan være en god idé at tage smertestillende en time inden man skal sove, så medicinen kan nå at virke
 • Tag små hvil om dagen (15-20 minutter), men undgå flere timers søvn midt på dagen
 • Undgå kaffe, cola og alkohol lige inden sengetid
 • Hvis man vågner om natten, er det ofte vanskeligt at falde i søvn igen. Stå op igen, hvis du ikke falder i søvn i løbet af 30 minutter, og gå først i seng igen, når du bliver træt

Samliv

Trætheden kan nedsætte lysten til sex i perioder. Tal derfor med din partner om, hvordan trætheden kan påvirke jeres samliv og om, hvilke behov og forventninger I har til hinanden. Hvis du har behov for det, så tal eventuelt med personalet om problemstillingen alene eller sammen med din partner. På www.gigtforeningen.dk finder du gode råd og vejledning omkring sex- og samliv.

Fysisk aktivitet / motion

Selv om man er træt, er det vigtigt at prioritere fysisk aktivitet og motion. Iflg. en oversigtsartikel baseret på internationale studier fandt man, at fysisk aktivitet havde en lille positiv effekt på træthed ved leddegigt2

Fysisk aktivitet kan forbedre ens generelle velbefindende, har positiv indflydelse på smerter og humøret samt giver mere energi og flere kræfter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man er fysisk aktiv med moderat aktivitet minimum 30 minutter dagligt af moderat intensitet.

 • Moderat fysisk aktivitet dækker over fysisk aktivitet og træning, hvor du kan tale, samtidig med at du udfører aktiviteten selvom din puls stiger. Dette kan eksempelvis være: cykling, gåture, trappegang eller havearbejde.
 • Udover de daglige 30 minutters fysisk aktivitet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man to gange om ugen vedligeholder sin kondition, muskelstyrke og bevægelighed ved træning af høj intensitet af 20-30 minutters varighed. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Dette kan eksempelvis være: svømning eller træning i varmtvandsbasssin, specielt tilrettelagt styrketræningsprogram ved fysioterapeut, evt. i fitnesscenter, gymnastik / aerobic og let løb.

Det vil være individuelt, hvilken form for aktivitet og motion, der er passende for den enkelte. Derfor er det vigtigt at lytte til kroppen og være opmærksom på, om belastningen bliver for stor.

Egne noter

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Supplerende kilder: 1 Gigtforeningens medlemsblad LedSager nr. 6-2011 2 Cramp F, Hewlett S, Almeida C, Kirwan JR, Choy EHS, Chalder T, Pollock J, Christensen R. Non-pharmacological interventions for fatigue in rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD008322.

Redaktør