Tilbud til patienter med fibromyalgi

Formålet med tilbuddet er at give hjælp til accept og bedre håndtering af smerterne i dagligdagen – altså hjælp til selvhjælp.

Velkommen til Led- og Bindevævssygdomme, klinik på Frederiksberg Hospital i Den Kliniske Funktion For Kroniske Muskelsmerter. Med denne lille folder vil vi gerne informere dig om hvad vores tilbud til dig går ud på.

Formålet med behandlingstilbuddet

Formålet med vores tilbud er at give dig hjælp til accept og bedre håndtering af smerterne i dagligdagen – altså hjælp til selvhjælp. Det overordnede mål med tilbuddet er således at styrke dine egne ressourcer og hjælpe dig til en mere hensigtsmæssig smerte og træthedshåndtering, så du fremover oplever en bedre livskvalitet til trods for smerterne.

Tilbuddet vil indeholde følgende:

8 dage før første fremmøde skal du:

  • Besvare spørgeskema med henblik på en nærmere beskrivelse af dine smerter og smerternes indflydelse på din daglige livsførelse
  • Blodprøver på hospitalets laboratorium

Første fremmøde:

1 times konsultation og undersøgelse ved specialiseret smertesygeplejerske

Andet fremmøde:

Hvis du får stillet diagnosen fibromyalgia tilbydes du en samtale med smertesygeplejersken hvor du informeres om diagnosen og det videre forløb i Den Kliniske Funktion For Kroniske Muskelsmerter

Tredje fremmøde:

Du gennemgår et 2 dages tværfagligt undervisningsforløb med undervisning af store grupper patienter (op til 25 deltagere) og med begrænset mulighed for dialog.

Mandag: 10.00 til 11.00 Gennemgang af smertesystemet, fibromyalgi- diagnosen og hvordan smertesygdommen præsenterer sig. Kort gennemgang af behandling og herunder medicin (overlæge Stine Amris) 11.00 til 11.30 Pause 11.30 til 13.30 Et godt liv med fibromyalgi. Hvad er vigtigt at fokusere på i håndteringen af livet med fibromyalgi (psykolog Carsten Simonsen).

Tirsdag: 11.00 til 12.00 Lær at leve med problemer i hverdagen. Energisparende principper og hjælpemidler (ergoterapeut). 12.00 til 12.30 Pause 12.30 til 13.30 Søvn og hvile samt handleplaner (sygeplejerske) 13.45 til 14.45 Gradvist tilpasset fysisk aktivitet, enkelte øvelser og afspænding (fysioterapeut).

Fjerde fremmøde:

Opfølgende samtale med smertesygeplejerske om smerter i dagligdagen samt stillingtagen til et evt. tilbud om 2 ugers tværfagligt tilbud i mindre grupper og med mere dialog.

Praktiske forhold:

Der er mulighed for at lave kaffe/te. Du må selv medbringe frokost. og selv sørge for transport. Hospitalet er røgfrit. Husk venligst at melde afbud i god tid, hvis du skulle blive forhindret. Kontakt venligst sekretæren på 38 16 41 20.

Redaktør