Slipseddel - enhed for arvelig hjertesygdom

Slipseddel, der skal udfyldes, hvis du er interesseret i at blive indkaldt til første besøg hos Region Hovedstadens enhed for arvelig hjertesygdom.

Region Hovedstadens enhed for arvelig hjertesygdom.

Er du interesseret i at blive indkaldt til første besøg, vil vi bede dig udfylde nedenstående slip og sende den til os. Hvis vi får slippen retur fra dig, indkalder vi dig. Hvis du ikke gør noget, hører du ikke mere fra os.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på telefon 38 68 36 77.

Med venlig hilsen

Jan Bech                                     Merete Heitmann
Overlæge, PhD                          Overlæge, PhD

Jeg ønsker at blive undersøgt for sygdommen _________________________________ 

Familienummer ________________________________________________________________

Navn _______________________________________ CPR-nummer _____________________

Adresse ____________________________________Telefonnummer ___________________

Postnummer ________________________________By ________________________________

SENDES TIL

Hjerteafdelingen Y1, Lipidlægerne
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Hovedvejen, indgang 12

Redaktør