Ruxience - patientinformation

Ruxience er en såkaldt biosimilærversion af det originale lægemiddel MabThera.

Du skal nu til at have Ruxience®, som indeholder rituximab. Du har måske tidligere fået lægemidlet MabThera®, som også indeholder rituximab. 

Ruxience® er en såkaldt biosimilær version af det originale lægemiddel MabThera®. 

Et biosimilært lægemiddel har samme virkning og samme sikkerhed som det originale lægemiddel. Det skyldes, at begge lægemidler indeholder det samme aktive lægemiddelstof rituximab.

Du kan trygt stole på, at Ruxience® er lige så god og sikker som MabThera® 

Du kan trygt bruge den nye biosimilære version af MabThera®. Lægemiddelmyndighederne i både Danmark og EU har nemlig vurderet, at både sikkerhed og kvalitet er den samme. Du vil derfor opleve den samme effekt ved at tage Ruxience®, og eventuelle bivirkninger vil også være de samme.

Med biosimilære lægemidler får vi mere sundhed for pengene

Da patentet på MabThera® udløb, fik andre producenter mulighed for at fremstille en biosimilær version af det oprindelige lægemiddel - med den samme effekt og sikkerhed. 

Når der kommer flere lægemidler med det samme lægemiddelstof på markedet, kommer der mere konkurrence, og prisen på lægemidlet falder. Det betyder, at den biosimilære version er meget billigere end det originale lægemiddel. Derfor har vi valgt at skifte MabThera® ud med Ruxience®.

På den måde får vi mere sundhed for pengene.

Her kan du få mere information

Hvis du har spørgsmål til din nye medicin, kan du kontakte din læge. Du kan læse mere om Ruxience® på www.Indlaegsseddel.dk.

Du kan læse mere om biosimilære lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.lmst.dk. Her kan du også kan få svar på ofte stillede spørgsmål.  

Denne information er udarbejdet af Amgros på baggrund af den tidligere patientinformation fra biosimilær task force.

Redaktør