Rødt gigtambulatorium

Heri findes information om, hvad der kan forventes af forløbet ved nydiagnosticeret gigtsygdom i Rødt gigtambulatorium.

Vi vil med denne pjece informere dig om, hvad du kan forvente dig af forløbet ved nydiagnosticeret gigtsygdom i Rødt gigtambulatorium.

Kære patient,

Du har nu været inde ved lægen og har fået  konstateret en gigtsygdom.
Vi ønsker at følge dig tæt her i begyndelsen af forløbet mhp. at kunne justere din behandling bedst muligt. Du vil bl.a. også få vejledning i, hvordan du bedst håndterer din hverdag med din gigtsygdom.

Husk at du altid er velkommen til at tage en pårørende med til samtalerne. Skriv gerne spørgsmål ned på forhånd.

Nedenfor beskriver vi indholdet i de besøg, vi som standard vil tilbyde dig hos lægen og hos sygeplejersken. 

Efter 1-2 uger: Sygeplejebesøg 45-60 min. 

Dato: ___________

 • Med udgangspunkt i dit behov for viden vil vi informere om sygdom og behandling.
 • Du vil få målt din højde, vægt og dit blodtryk, og få mulighed for at drøfte emner som smerter, søvn og dagligdag.
 • Vi vil aftale næste besøg.

Efter ca. 1 md.: Sygeplejebesøg ca. 30-45 min.

Dato: __________

 • Ud fra dine behov og spørgsmål følger vi op på informationen fra tidligere besøg.
 • Vi vil sammen vurdere dine symptomer bl.a. ved hjælp af Danbio mhp. evt. justering af den medicinske behandling.
 • Samtale om hvordan gigten evt. påvirker din hverdag.
 • Plan for din videre behandling.

Efter 2 mdr.: Lægekontrol ca. 20-30 min.

Dato: __________

 • Du skal umiddelbart inden du kommer ind til lægen svare på spørgsmål på touch-skærmen (Danbio) eller online på www.patient.danbio. dk. Du vil få vurderet dine symptomer og sygdomsaktivitet.
 • Opfølgning på medicinens virkning på din gigt, samt evt. bivirkninger.
 • Plan for din videre behandling.

Efter 3-4 mdr.: Sygeplejebesøg ca. 30-45 min.

Dato: __________

 • Ud fra dine behov og spørgsmål følger vi op på informationen fra tidligere besøg. 
 • Vi vil sammen vurdere dine symptomer og sygdomsaktivitet bl.a. ved hjælp af Danbio mhp. evt. justering af den medicinske behandling.
 • Samtale om hvordan gigten evt. påvirker din hverdag.
 • Vi aftaler evt. yderligere besøg hos sygeplejerskerne og taler om plan for videre lægebesøg.

Efter 4 mdr. og efter behov: Lægekontrol

Dato: __________ og dato: __________

 • Du skal umiddelbart inden du kommer ind til lægen svare på spørgsmål på touch-skærmen (Danbio) eller online på www.patient.danbio. dk og du vil få vurderet dine symptomer og sygdomsaktivitet. 
 • Opfølgning på medicinens virkning på din gigt, samt evt. bivirkninger.
 • Plan for din videre behandling.

Efter 1 år: Lægebesøg  ca. 30 min.

Dato: __________
Års kontrol ved lægen hvor dine symptomer og sygdomsaktivitet og div. undersøgelser vil blive vurderet.

Herefter indkaldes du løbende til tider hos læge og sygeplejersker i ambulatoriet. 

Redaktør