Øjenundersøgelse af diabetes patienter

I denne pjece kan du læse om den regelmæssige øjenkontrol, og hvad du kan forvente af undersøgelsen.

Hvorfor regelmæssig øjenkontrol

Hvis du får sukkersygeforandringer på din nethinde, vil det ikke nødvendigvis genere dit syn. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt får foretaget en kontrol af dine øjne. Øjenkontrollen forebygger at eventuelle øjenforandringer udvikler sig til blindhed.   

Selve øjenundersøgelsen 

Selve øjenundersøgelsen bliver foretaget af en specialuddannet diabetessygeplejerske. Sygeplejersken starter med at udvide dine pupiller med øjendråber. I forbindelse med dette kan du føle en forbigående svie. Når pupillerne er udvidet tilstrækkeligt måler sygeplejersken dit syn og fotograferer øjenbaggrunden.

Der er mulighed for at stille spørgsmål til sygeplejersken undervejs. 

Pupiludvidelsen kan give et sløret læsesyn i 2-4 timer efter øjnene er blevet dryppet. Dit afstandssyn vil ikke være påvirket, men du kan opleve at blive blændet i modlys. Vi vil derfor anbefale dig, at du medbringer et par solbriller til hjemturen. Vi vil ikke anbefale dig, at du selv kører bil. 

Synsmåling

Når vi måler dit syn, vil vi dels måle dine øjne ved hjælp af vores apparatur dels vil vi bede dig om at gentage nogle tale og bogstaver i forskellige størrelser. Vær opmærksom på, at du ikke vil kunne bruge synsmålingen til kontrol af dine brillers styrke. Det skal du få din optiker eller din praktiserende øjenlæge til.  

Fotografering af øjenbaggrunden

Selve fotograferingen af dine nethinder foretager vi med et digitalt kamera. Vi tager i alt seks billeder af hvert øje. Disse billeder sætter vi efterfølgende sammen til et billede. Billederne vil herefter blive vurderet af en specialuddannet øjensygeplejerske eller af en øjenlæge.

Efter fotograferingen

Ved din næste kontrol i diabetes ambulatoriet får du svar på undersøgelsen og lejlighed til at stille spørgsmål.

Har du spørgsmål inden, kan du ringe til diabetessygeplejerskerne i deres telefontid. Hvis vi vurderer, at du har behov for en yderligere øjenundersøgelse eller behandling bliver du henvist til specialiseret øjenlægebehandling i den region, hvor du bor.

Generelt

Hvis du bliver afsluttet fra diabetesambulatoriet er det vigtigt, at du fremover bliver kontrolleret hos en privat praktiserende øjenlæge en gang om året. Alene på denne måde kan du blive gjort opmærksom på eventuelle forandringer i dine øjne. 

Udvikling af sukkersygeforandringer på nethinden er afhængig af hvor godt din sukkersyge er reguleret, dit blodtryk og hvor længe du har haft sukkersyge. De fleste med diabetes får små udposninger eller blodudtrædninger efter 10 – 15 år. Forandringerne ser vi på billederne som små røde punkter. De generer ikke synet og kræver ikke behandling. 

Hvis du får behov for nye briller, er det vigtigt, at dit blodsukker ligger stabilt mellem 7 – 10 mmol/l to uger før et eventuelt optikerbesøg. Store udsving i blodsukkeret kan give dig et sløret syn, og du risikerer derfor at få en forkert brillestyrke.

Din næste øjenfotografering

Diabetes ambulatoriet sender dig en ny tid til øjenfotografering senest 3 måneder før næste fotografering.

Redaktør