Kroniske muskelsmerter

Det overordnede mål med behandlingen vil være at styrke egne ressourcer og hjælpe dig til en mere hensigtsmæssig smertemestring.

Du skal deltage i et 2 ugers tværfagligt behandlingsforløb i en mindre gruppe i Klinik for Kroniske Muskelsmerter. Med denne lille folder vil vi gerne informere dig om, hvad dette tilbud går ud på. 

Hvem kan deltage?

Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet (CWP)/fibromyalgi der har gennemgået undersøgelsesforløb i Klinik for Kroniske Muskelsmerter. Der er i forbindelse med samtale hos fibromyalgisygeplejerske taget stilling til om dette tilbud passer til dig og dine problemer, men du selv må overveje om du ønsker at tage imod tilbuddet. Du skal være indstillet på at deltage aktivt i træning og diskussioner, selvom der naturligvis tages hensyn til deltagerne i forløbet.

Målet med behandlingstilbudet

Det er velbeskrevet, at smertetilstande som fibromyalgi, hvor der er udbredte smerter i kroppen, og hvor smerterne ofte er ledsaget af træthed, dårlig søvn, hukommelses- koncentrationsbesvær og en lang række andre uspecifikke symptomer, ofte medfører begrænsninger i den daglige livsførelse og dårlig livskvalitet. 

Fra forskning ved vi i dag mere om, hvad der forårsager disse smertetilstande og ikke mindst, hvad man kan gøre for at mindske den negative indflydelse, det har på patienternes hverdag. Vi ved, at holdundervisning tilrettelagt udfra ”Hjælp til Selvhjælp” har en målbar positiv effekt. 

Det overordnede mål med behandlingen vil derfor være at styrke dine egne ressourcer og hjælpe dig til en mere hensigtsmæssig smertemestring, så du fremover oplever en bedre livskvalitet til trods for smerterne.

Kursusindhold

Selve kurset er et undervisningsforløb over 2 uger, hvor du får undervisning og introduceres til forskellige former for aktiv træning og hvor du kan dele dine erfaringer med de andre deltagere i gruppen på op til 8 personer. Underviserne er læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog.

Temaer på kurset vil blandt andet være 

  • smertesystemet og smertesystemets funktion ved kroniske smerter
  • biopsykosociale modeller i forståelsen af kroniske smerter
  • generaliserede smerter i bevægeapparatet (CWP) og fibromyalgi
  • medicinsk behandling af kroniske smertetilstande
  • psykologiske aspekter ved smerter og smerteadfærd
  • strategier for hensigtsmæssig smertemestring
  • afspændingsteknikker
  • træningsprincipper og bevægelseslære
  • ressourceforvaltning og idéer til en lettere hverdag, herunder brug af hjælpemidler 
  • søvnproblemer

Desuden bliver der arrangeret en spørgetime for de pårørende, der er tæt på dig, og som du mener kan have brug for viden om din sygdom og hvad man kan gøre.

Indledende orientering

Forud for kurset vil vi gerne have mulighed for at foretage en grundig udredning af din aktuelle funktionsevne i almindelig dagligdags aktivitet. Det indbefatter en funktionsevneundersøgelse foretaget af en ergoterapeut forud for kurset. Du vil få en særskilt indkaldelse til dette og undersøgelsesresultatet vil blive gennemgået i forbindelse med afvikling af kurset.

Du skal være indstillet på at tilbuddet er et undervisningsforløb - en ”Hjælp til Selvhjælp” - på holdbasis. Der vil derfor kun i begrænset omfang være mulighed for individuel vejledning. Ved afslutningen tilbydes du en afsluttende samtale med lægen, ligesom din læge får tilsendt et såkaldt udskrivningsbrev.

Praktiske forhold

Vi sørger for kaffe/te, men du må selv medbringe din frokost, som kan opbevares i køleskab. Vær behageligt klædt inklusiv gode strømper og velsiddende sko, så du let kan bevæge dig til træningen. Medbring også badetøj og håndklæde, når bassin står på programmet.

Du skal selv sørge for transport og evt. indkvartering – vær her opmærksom på at det kan være svært at parkere på hospitalets område - vi henviser til alm. parkeringsmuligheder f.eks. på Tesdorphsvej.

Hospitalet er røgfrit. Rygning skal foregå udenfor hospitalets område. Husk venligst at melde afbud i god tid, hvis du alligevel skulle blive forhindret enten til kontaktsygeplejersken, til receptionen, eller pr. telefon.

Telefonliste

Frederiksberg Hospital: 3816 3816 Direkte numre, Klinik H (Reumatologi): Sygeplejersken, hverdage kl. 8-9  og 13-14: 3816 4197 Receptionen: 3816 4120 Fysioterapiafsnittet: 3816 4236 Ergoterapiafsnittet: 3816 4247

Afbud:

Meldes til receptionen kl. 08.00-09.00

Med venlig hilsen Stine Amris Kursusansvarlig overlæge

Redaktør