Knogleskørhed, bør du undersøges og behandles?

Denne pjece er til dig, der har haft et knoglebrud. Her kan du læse om, hvorvidt du bør udredes og behandles for knogleskørhed.

Til patienter der har haft et knoglebrud

Bør du undersøges og behandles for knogleskørhed?

Du er lige blevet behandlet for et knoglebrud. Bruddet kan skyldes knogleskørhed, også kaldet osteoporose. Hvis du har knogleskørhed, har du en øget risiko for at få endnu et brud inden for kort tid.

For at undgå nye brud, er det vigtigt, at du bliver undersøgt for om du har knogleskørhed.

Knogleskørhed kan behandles, så din risiko for knoglebrud nedsættes. Det er aldrig for sent at gå i gang.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foretages med en knoglescanner, også kaldet en DXA-scanner. Undersøgelsen varer i alt 30 minutter, og foregår lidt ligesom et almindeligt røntgenbillede. Den gør ikke ondt og er ikke farlig.

Sammen med din øvrige sundhedstilstand, kan man herefter vurdere din samlede risiko for at pådrage dig et nyt knoglebrud.

Hvad gør du rent praktisk?

Du skal selv tage kontakt til din praktiserende læge, som kan bestille undersøgelsen. Herefter vil du modtage en indkaldelse til scanningen, som foretages på hospitalet. Du får svar på scanningen hos din læge, hvor I også planlægger din behandling.

Sygdommen behandles med medicin, enten via din praktiserende læge eller ambulant på hospitalet.

Behandlingen suppleres med kalk og D-vitamin samt knoglevenlig livsstil.

Hvad er knogleskørhed?

Knogleskørhed er en sygdom, hvor mængden og styrken af knoglevævet er nedsat. Knogleskørhed giver i begyndelsen ingen symptomer. Sygdommen viser sig ved, at der opstår knoglebrud ved hverdagsaktiviteter eller ved fald fra samme niveau.

De mest almindelige brud som følge af knogleskørhed er brud på underarm, sammenfald af ryghvirvler og senere brud på hoften.

Knogleskørhed er en folkesygdom. Den rammer mere end hver 3. kvinde og omkring hver 5. mand efter 50-års alderen.

Redaktør