Knogleskørhed, behandling med Forsteo

Denne pjece er til dig, der lider af knogleskørhed. Her kan du læse om behandlingen med Forsteo.

Hvad er Forsteo?

Forsteo er et syntetisk biskjoldbruskkirtelhormon, og det aktive stof i Forsteo hedder teriparatid.

Forsteo er et såkaldt PTH-præparat og indeholder desuden eddikesyre, natriumacetat, mannitol, matacresol og vand til injektionsvæsker.

Hvilke sygdomme behandles med Forsteo?

Forsteo bruges til at behandle svære tilfælde af knogleskørhed. Forsteo genopbygger knoglerne og mindsker derved risikoen for knoglebrud.

Hvordan virker Forsteo?

Knogler er et aktivt væv. Det vil sige, at det gamle knoglevæv løbende bliver brudt ned, og nyt bliver bygget op. Når du bliver ældre, er det naturligt, at nedbrydningen foregår hurtigere end opbygningen, hvilket kan medføre knogleskørhed.

Forsteo indeholder den aktive del af det hormon, vi selv danner i vores biskjoldbruskkirtel, og som styrer vores knoglestofskifte. Forsteo virker ved at stimulere de knogleopbyggende celler til at gendanne en del af knoglemassen. Derved opnås en knogleopbyggende effekt.

Når behandlingen er ordineret

Inden behandlingen kan begynde, skal du have taget blod- og urinprøver. Blodprøverne skal sikre, at dine nyrer fungerer optimalt, og at dit D-vitamin og kalkindhold i blodet er, som det skal være.

Desuden vil vi undersøge prøverne for M-komponent, som er et proteinstof, der kan tyde på knoglekræft (myelomatose). Dette ses kun i meget sjældne tilfælde og udelukker behandling med Forsteo.

Hvordan skal Forsteo tages?

Forsteo skal tages som en daglig indsprøjtning i låret eller i maven (en såkaldt subcutan injektion med en særlig pen). Du vil blive lært op i at stikke dig selv, men du kan også vælge at få insprøjtningen af en hjemmesygeplejerske.
Hvor længe skal jeg være i behandling med Forsteo? Du skal tage Forsteo hver dag i 24 måneder.

Hvordan opbevares Forsteo?

Forsteo skal hele tiden opbevares i køleskab (2-8 grader celsius). Forsteo-pennen kan anvendes i 28 dage efter den første indsprøjtning, så længe den opbevares ved 2-8 grader.

Forsteo må ikke bruges, hvis det er eller har været nedfrosset. Derfor må Forsteo-pennen ikke ligge for tæt på en eventuel frostboks i køleskabet. Forsteo indeholder en klar og farveløs opløsning og må ikke anvendes, hvis opløsningen er uklar, farvet eller indeholder partikler.

Du må ikke få Forsteo, hvis du:

  • er allergisk overfor teriparatid eller et af de andre indholdsstoffer
  • har forhøjet kalkniveau i blodet
  • har alvorlige nyreproblemer
  • har eller har haft cancer
  • har fået påvist M-komponent
  • er gravid eller ammer

Bivirkninger

Forsteo kan som al anden medicin give bivirkninger hos nogle patienter.

De mest almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) er: Smerter i arme og ben.

Andre almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 patienter) er: Kvalme og opkastninger, hovedpine, svimmelhed, forhøjet kolesterol, depression, nervesmerter i benene, mathed, hjertebanken, åndenød, øget svedtendens, muskelkramper, nedsat energi, træthed, brystsmerter, lavt blodtryk, halsbrand og blodmangel.

Nogle patienter oplever ubehag, rødmen i huden, hævelser, kløe, blå mærker eller mindre blødninger på indsprøjtningsstedet. Dette vil aftage i løbet af få dage eller uger. I modsat fald skal du kontakte klinikken så hurtigt som muligt.

Læs indlægssedlen

Vi har ikke skrevet en komplet liste over bivirkninger. En samlet liste over bivirkninger kan du se i indlægssedlen, som ligger i æsken med Forsteo.

Redaktør