Funktionsevne i hverdagen - undersøgelse

Praktiske informationer og forberedelse om undersøgelse af funktionsevne i hverdagen

Du skal til undersøgelse

Formålet med undersøgelsen er at måle din funktionsevne i forbindelse med udførelse af relevante og nødvendige gøremål i din hverdag. Undersøgelsen kan belyse om din funktionsevne er påvirket dvs. om der er tegn på at udførelsen af daglige gøremål er anstrengende, tidskrævende, risikabel eller kræver at du behøver hjælp. Den kan desuden afklare om din funktionsevne er alderssvarende.

Sådan forbereder du dig

Som udgangspunkt er der intet specielt du behøver at forberede dig på. Det kan dog være en god ide, at du tænker over om der er særlige gøremål i din hverdag, som du oplever, er problematiske for dig at udføre.

Når du møder til undersøgelse

Tidspunktet og mødestedet for din undersøgelse vil fremgå af indkaldelsesbrevet. Når du kommer, vil en ergoterapeut møde dig og følges med dig til undersøgelseslokalet.

Sådan foregår undersøgelsen

Undersøgelsen foregår i ADL enhedens test- og træningslejlighed. Undersøgelsen indledes med et kort interview med henblik på at afdække hvilke gøremål der er relevante og nødvendige for dig at kunne udføre i din hverdag. Det kan fx dreje sig om personlige gøremål som fx at kunne tage tøj på eller tage et bad, eller mere praktisk huslige opgaver som fx at lave mad, gøre rent, ordne vasketøj eller handle ind. På baggrund af interviewet identificeres 2 opgaver, som er relevante men også problematiske for dig at udføre. Herefter udfører du disse opgaver i lejligheden, en ad gangen, idet vi først indretter lejligheden, så opgaven så vidt muligt kan foregå som derhjemme. Mens du udfører opgaverne, observerer ergoterapeuten om der er tegn på at det er anstrengende, tidskrævende, risikabelt for dig eller om du behøver hjælp. Når du har udført de to opgaver, giver ergoterapeuten dig et kort resumé af, hvad der umiddelbart er blevet observeret. Herefter afsluttes undersøgelsen. Ergoterapeuten opgør efterfølgende test-resultaterne.

Så lang tid tager undersøgelsen

Afhængig af hvilke opgaver, du vælger at udføre og hvor meget din funktionsevne er påvirket, tager undersøgelsen mellem 30-60 minutter.

Når du kommer hjem

For de fleste er der ingen særlige hensyn at tage efterfølgende. Men har du lav funktionsevne eller kroniske smerter, kan det være godt at tage det med ro resten af dagen.

Svar på undersøgelsen

Hvis undersøgelsen indgår som del af et forskningsprojekt, får du som udgangspunkt ikke automatisk svar på din undersøgelse. Hvis undersøgelsen indgår i et behandlingsforløb, modtager du resultatet af undersøgelsen ved næste fremmøde til behandling.

Komplikationer

Ingen

Redaktør