Forstyrrelse i hjerterytmen - behandling - Amiodaron

En behandling med medicinen Amiodaron stabiliserer hjerterytmen og forebygger anfald af hurtig hjerterytme. Medicinen hæmmer de elektriske impulser i hjertet, så pulsen falder.

Kort om behandlingen

Behandling med Amiodaron hæmmer de elektriske impulser i hjertet, så pulsen falder lidt og hjerterytmen stabiliseres. Samtidig forebygger medicinen anfald af hurtig hjerterytme.

Behandlingen kan i de fleste tilfælde startes, uden at du bliver indlagt, men i særlige tilfælde kræver det 1-3 døgns indlæggelse. Når du taler med lægen om behandlingen, får du samtidig at vide, om du skal indlægges.

Vigtig forberedelse

Medbring en liste over din medicin

Hvis du tager medicin, skal du medbringe en liste over, hvilken medicin du tager og hvor meget. Det er vigtigt for din behandling, at vi kender medicinens navn, styrke, dosis og årsagen til, at du tager den. Hvis du ikke har en liste, så tag din medicin med i stedet.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen

Du får enten medicinen som tabletter eller indsprøjtninger. Det er individuelt, hvilken dosis man skal have, men ofte vil det være mellem 100-400 mg i døgnet.

Medicinens virkning kan fortsætte i uger til måneder, efter du er stoppet med behandlingen, hvis du har fået medicinen i lang tid.

Det skal du være opmærksom på

Indtag ikke grapefrugt

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, da det kan mindske effekten af Amiodaron.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Nogle mennesker oplever ingen bivirkninger, mens andre oplever flere på én gang. Vi anbefaler, at du altid orienterer dig om, hvilke bivirkninger din medicin kan have.
Du kan læse mere på indlægssedlen eller på min.medicin.dk.

Hvis du oplever bivirkninger, der påvirker din hverdag, er du altid velkommen til at kontakte os eller din egen læge, så vi så vidt muligt kan hjælpe dig med at lindre symptomerne.

Nogle af de mest almindelige bivirkninger ved behandlingen er:

  • Solsensitiv hud. Brug solcreme med høj solfaktor.
  • Forandringer i øjnene, fx tørre øjne og aflejringer på øjets hornhinde.
  • Hovedpine.

Kontakt os straks, hvis du får lav puls eller åndenød

Behandlingen kan have alvorlige bivirkninger, som du skal reagere på. Du skal derfor kontakte os, hvis du får svært ved at trække vejret eller oplever symptomer på lav puls.

Uden for vores åbningstid skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Kontakt din egen læge, hvis du får nedsat eller uskarpt syn

Du skal kontakte din egen læge med det samme, hvis du får problemer med dit syn.

Beskyt dig mod solen

Du har øget risiko for soleksem eller solskoldning, når du tager Amiodaron. Beskyt dig derfor med solhat eller kasket, bluser med lange ærmer og solcreme med høj faktor, når du skal ud i solen.

Kom til kontrol

Efter din behandling bliver du tilbudt at komme til opfølgende kontrol hos os eller et hospital tættere på dig. Hvis vi ikke har aftalt en tid med dig på hospitalet, indkalder vi dig digital eller fysisk post.

Til den opfølgende kontrol får du taget blodprøver, og vi taler med dig om, hvordan du har det og laver eventuelle supplerende undersøgelser. Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned hjemmefra, så du husker at stille dem. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med.

Hvis du oplever forværring inden vores aftale, skal du ikke vente, men i stedet straks kontakte Hjerteambulatoriet. Ved akut forværring skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Få tilskud til din medicin

Du kan i nogle tilfælde få tilskud til din medicin. Tal med din egen læge om, hvad der gælder for dig. 

Få mere viden

Hjerteforeningen tilbyder fællesskab, råd og støtte til patienter og pårørende.
Du finder foreningen på www.hjerteforeningen.dk.

Redaktør