Forløb i Hjerterehabilitering

Indkaldelse til samtale efter indlæggelse om rehabilitering i Hjerterehabiliteringen på Frederiksberg Hospital.

Velkommen til Hjerterehabiliteringen

I forbindelse med din indlæggelse vil du blive indkaldt til en rehabiliteringssamtale i Hjerterehabiliteringen på Frederiksberg Hospital. Den første samtale er med en læge, hvor I gennemgår din sygehistorie og din medicin, samt planlægger dit videre forløb for din Hjerterehabilitering. Efter lægesamtalen indkaldes du til en samtale med en sygeplejerske og til en arbejdstest hos fysioterapeut. Herefter udarbejdes en samlet vurdering af indsatsen i dit Hjerterehabiliteringsforløb.

At leve med hjertesygdom

Du og dine pårørende tilbydes støtte, vejledning og information i forbindelse med din hjertesygdom. Det er blandt andet naturligt at være mærket af ens oplevelser både under indlæggelsen og efter udskrivelsen. Det kan hjælpe at tale med andre om de fysiske og psykiske oplevelser. Formålet er at støtte dig i at leve et godt liv med din hjertesygdom samt hjælpe med eventuelle livsstilsændringer.

Dit forløb vil indeholde følgende:

  • Justering af din medicinske behandling.
  • Undervisning vedrørende hjertesygdomme med fokus på netop din sygdom.
  • Fysisk træning.
  • Psykisk støtte.
  • Støtte til pårørende.
  • Mulighed for at møde andre patienter, der også har en hjertesygdom.
  • Undervisning i betydningen af hjerte-rigtig kost.
  • Hjælp til eventuelt vægttab.
  • Henvisning til eventuelt rygestop.

Dit forløb i Hjerterehabiliteringen vil være i et samarbejde mellem Hjerteambulatoriet og din kommunes Sundhedscenter. Hvordan dit forløb skal være, afgøres ved den første lægesamtale, du kommer til.
Dit tilbud strækker sig typisk over et forløb på 12 uger med cirka 2 møder/træningsgange om ugen. Du vil have fremmøde delvis i Hjerteambulatoriet og delvis i dit Sundhedscenter. Efter endt hjerterehabilitering afsluttes du til din praktiserende læge.

Spørgsmål vedrørende sygdom/medicin

Har du spørgsmål vedrørende sygdom og medicin i tiden op til din første rehabiliteringssamtale, bedes du kontakt din praktiserende læge.

Telefontid

Har du spørgsmål eller mangler en indkaldelse til Hjerterehabiliteringen, er du velkommen til at ringe i vores telefontid mellem kl. 08:00 - 11:30, telefonnummer: 38 16 61 90. Alternativt kan du ringe til Hjerteambulatoriets hovednummer: 38 16 30 03 mellem kl. 11:30 - 15:00.

Tips og trick fra Hjerteafdelingen:
Vi opfordrer til, du tilmelder dig NemSMS via Borger.dk, herved modtager du påmindelse om din indkaldelse.
Du kan orientere dig om dit behandlingsforløb, prøvesvar og undersøgelser på Min Sundhedsplatform (app: MinSP) og Sundhed.dk samt have din medicin opdateret på Medicinkort.dk

Redaktør