FIB med diagnose

Her findes information om tilbud til patienter med Fibromyalgi.

Velkommen til Fibromyalgienheden, Frederiksberg Hospital. Med denne lille folder vil vi gerne informere dig om, hvad vores tilbud til dig går ud på.

Formålet med behandlingstilbuddet

Formålet med vores tilbud er at give dig hjælp til accept og bedre håndtering af smerterne i dagligdagen – altså hjælp til selvhjælp. Det overordnede mål med tilbuddet er således at styrke dine egne ressourcer og hjælpe dig til en mere hensigtsmæssig smerte- og træthedshåndtering, så du fremover oplever en bedre livskvalitet til trods for smerterne.

Tilbuddet vil indeholde følgende

8 dage før første fremmøde skal du:

  • Besvare spørgeskemaer med henblik på en nærmere beskrivelse af dine smerter og smerternes indflydelse på din daglige livsførelse.

Første fremmøde

En halv times konsultation med en specialiseret fibromyalgisygeplejerske med henblik på at få basisinformationer til vores journal. Der vil også blive truffet aftale om dit videre forløb, herunder hvordan du kan tilgå vores informationsvideoer ’Til dig med fibromyalgi’ på afdelingens hjemmeside.

Andet fremmøde

Du tilbydes herudover deltagelse i et gruppebaseret 2 dages forløb i afdelingen med mulighed for at få uddybet informationerne fra patientvideoerne og for at stille spørgsmål til de deltagende sundhedsfaglige personer. Desuden vil der være mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige deltager i gruppen (ca. 20 deltagere per hold). Det er vigtigt, at du har set vores patientvideoer inden du møder frem i afdelingen for at få fuldt udbytte af forløbet.

Mandag

10.00 til 11.00: Lægen besvarer spørgsmål fra gruppen (overlæge Stine Amris/afdelingslæge Pernille Hurup Duhn) 11.00 til 11.30: pause 11.30 til 13.30: Psykologen besvarer spørgsmål fra gruppen (psykolog Carsten Simonsen)

Tirsdag

11.00 til 12.00: Ergoterapeuten besvarer spørgsmål fra gruppen 12.00 til 12.30: pause 12.30 til 13.30: Sygeplejersken besvarer spørgsmål fra gruppen 13.30 til 13.45: pause 13.45 til 14.45: Fysioterapeuten besvarer spørgsmål fra gruppen

Opfølgende videokonsultation

Når du har set vores patientvideoer og eventuelt deltaget i opfølgningsdagene i afdelingen, bliver du tilbudt en videokonsultation med en specialiseret fibromyalgisygeplejerske, hvor I kan tale om din håndtering af smerterne i dagligdagen. Her vil det også blive besluttet om du eventuelt har behov for at deltage i vores 2 ugers behandlingstilbud i en mindre patientgruppe.

Praktiske forhold

Der er mulighed for at lave kaffe/te. Du må selv medbringe frokost og selv sørge for transport. Hospitalet er røgfrit.

Husk venligst at melde afbud i god tid, hvis du skulle blive forhindret. Kontakt venligst sekretæren på 38 16 41 20.

Redaktør