Evenity® (romosozumab)

I denne pjece kan du læse om behandlingen med Romosozumab mod svær knogleskørhed.

Hvad er Romosozumab, og hvordan virker det?

Romosozumab bruges til at behandle svær knogleskørhed (osteoporose) efter overgangsalderen hos kvinder, som har et knoglebrud (fraktur). Romosozumab er et antistof som styrker knoglerne ved at øge knogledannelsen og nedsætte knoglenedbrydningen for derved at reducere risikoen for nye knoglebrud.

Hvordan og hvor ofte skal jeg tage Romosozumab?

Din behandling gives én gang om måneden i 12 måneder. Hver månedlig dosis består af to injektioner (givet lige efter hinanden og samme dag). Du får penne med hjem til månedlig selvinjektion. De fyldte penne er klar til brug.

Når behandlingsperioden ophører, skal den efterfølges af et knoglebevarende lægemiddel, ellers mister man hurtigt det opbyggede knoglevæv.

Hvordan skal pennen opbevares?

Romosozumab skal opbevares i køleskab (2° C til 8° C). Medicinen må ikke nedfryses.

Efter du tager kartonen med de fyldte penne ud af køleskabet til brug, må du ikke lægge den tilbage i køleskabet, men du kan opbevare den ved stuetemperatur (op til 25° C) i op til 30 dage. Hvis lægemidlet ikke anvendes inden for denne periode, skal produktet bortskaffes.

Opbevar den fyldte pen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Hvad skal min læge vide før jeg får Romosozumab

Det er vigtigt, at du fortæller lægen om du:

 • Tager anden medicin eller har taget det for nyligt. Det gælder også medicin som ikke er købt på recept.
 • Har haft blodprop i hjertet eller hjernen (hjerteanfald eller slagtilfælde)
 • Har eller har haft lavt kalkindhold i blodet eller D-vitamin mangel
 • Har eller har haft smerte, hævelse eller følelsesløshed i kæben, eller om du har fået løse tænder.
 • Har eller har haft nyreproblemer

Du må ikke få Romosozumab, hvis du:

 • Hvis du er allergisk over for romosozumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i EVENITY®
 • Hvis du har et lavt indhold af calcium i blodet (hypocalcæmi). Dette er undersøgt før du starter behandlingen
 • Hvis du tidligere har haft hjerteanfald eller slagtilfælde

Hvad bør jeg vide før jeg får Romosozumab?

Behandlingen bør suppleres med et dagligt tilskud af kalk og D-vitamin. 

Hvad kan jeg forvente efter behandling

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

 • Søg straks læge, hvis du får et eller flere af følgende mulige symptomer på hjerteanfald eller slagtilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): brystsmerter, kortåndethed; hovedpine, følelsesløshed eller svaghed i ansigt, arme eller ben, talebesvær, synsforstyrrelser, balancetab.
 • Søg straks læge, hvis du får følgende symptomer på en alvorlig allergisk reaktion (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): hævelse af ansigtet, munden, svælget, hænderne, fødderne, anklerne, underbenene (angioødem) eller nældefeber; akut hududslæt med flere runde røde/pink pletter med vabler eller skorper i midten (erythema multiforme); synke- eller vejrtrækningsbesvær.
 • Fortæl lægen, hvis du bemærker følgende symptomer på lavt calciumindhold i blodet (hypocalcæmi) (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): muskelspasmer, muskeltrækninger eller kramper i musklerne; følelsesløshed eller prikken i fingre, tæer eller rundt om munden.

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): forkølelse, ledsmerter.

 • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): udslæt, inflammation af huden; hovedpine; bihulebetændelse; smerter i nakken; muskelspasmer; rødme eller smerter i området, hvor injektionen blev givet.
 • Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): nældefeber (urticaria), grå stær.
 • Der er rapporteret om kæbenekrose – det er vigtigt at du informerer din tandlæge om behandlingen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er nævnt ovenfor. Bivirkninger kan også indberettes direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Hvad kan jeg selv gøre?

Fysisk aktivitet, især vægtbærende motion som f.eks. gåture, er vigtigt for at holde knoglerne og de omkringliggende muskler stærke og sunde.

Rygning og indtagelse af alkohol kan påvirke knoglernes tilstand. Det kan have en gavnlig effekt på knoglernes sundhed, hvis du undgår rygning og begrænser indtagelsen af alkohol

Hvor kan jeg få yderligere information om osteoporose?

Du kan læse mere om knogleskørhed på www.osteoporose-f.dk

Se film om EVENITY®: https://www.medicininstruktion.dk/ucb/evenity/

Redaktør