Erelzi - Patientinformation

Erelzi er en såkaldt biosimilær version af det originale lægemiddel Enbrel.

Du skal nu til at have Erelzi®, som indeholder etanercept. Du har måske tidligere fået lægemidlet Enbrel®, som også indeholder etanercept.

Erelzi® er en såkaldt biosimilær version af det originale lægemiddel Enbrel®

Et biosimilært lægemiddel har samme virkning og samme sikkerhed som det originale lægemiddel. Det skyldes, at begge lægemidler indeholder det samme aktive lægemiddelstof etanercept.

Du kan trygt stole på, at Erelzi® er lige så god og sikker som Enbrel®

Du kan trygt bruge den nye biosimilære version af Enbrel®. Lægemiddelmyndighederne i både Danmark og EU har nemlig vurderet, at både sikkerhed og kvalitet er den samme. Du vil derfor opleve den samme effekt ved at tage Erelzi®, og eventuelle bivirkninger vil også være de samme.

Med biosimilære lægemidler får vi mere sundhed for pengene

Da patentet på Enbrel® udløb, fik andre producenter mulighed for at fremstille en biosimilær version af det oprindelige lægemiddel - med den samme effekt og sikkerhed.

Når der kommer flere lægemidler med det samme lægemiddelstof på markedet, kommer der mere konkurrence, og prisen på lægemidlet falder. Det betyder, at den biosimilære version er meget billigere end det originale lægemiddel. Derfor har vi valgt at skifte Enbrel® ud med Erelzi®.

På den måde får vi mere sundhed for pengene.

Her kan du få mere information

Hvis du har spørgsmål til din nye medicin, kan du kontakte din læge.

Du kan læse mere om Erelzi® på www. Indlaegsseddel.dk.

Du kan læse mere om biosimilære lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.lmst.dk. Her kan du også kan få svar på ofte stillede spørgsmål.

Denne information er udarbejdet af Amgros på baggrund af den tidligere patientinformation fra biosimilær task force.

Redaktør