Efter udskrivelsen - Hjerteafdeling Y

Informationer og telefonnumre til dig, som er blevet udskrevet fra Hjerteafdelingens sengeafsnit Y12, Y21 og Y22.

Kære Patient

Du er nu blevet udskrevet fra Hjerteafdelingens sengeafsnit Y12/Y21/Y22.

Desværre kan det jo ske, at du bliver syg igen. Hvis dette sker, bør du kontakte din egen læge i dagtiden og ringe 1813 udenfor dagstid. I akutte tilfælde bør du altid ringe 112.

Hvis der efter din udskrivelse opstår problemer, der er direkte relateret til den sygdom, som du blev behandlet for i Hjerteafdlingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen på telefon 38 63 63 73.

Har du spørgsmål til din medicinliste og eventuelle videre forløb i Hjerteambulatoriet eller andre steder, så er du velkommen til at kontakte afdelingens sekretariat på telefon 38 16 30 03 i alle hverdage mellem kl. 08:00 - 15:00. 

Receptfornyelse foregår som udgangspunkt via egen læge. Hvis du allerede er tilknyttet vores vores Hjerteambulatorium, skal du dog ringe til afdelingens sekretariat for receptfornyelse af hjertemedicin på telefon 38 16 30 03 i alle hverdage mellem kl. 08:00 - 15:00.

Du kan i øvrigt altid læse din journal på www. sundhed.dk

Med venlig hilsen

Ledende oversygeplejerske
Inge-Lise Knøfler

Ledende overlæge
Ida Gustafsson

Redaktør