D-vitamin, mangel og behandling

Symptomer på D-vitamin mangel ses kun vedlangvarig og svær mangeltilstand. Her kan sesmuskelsmerter i kroppen, specielt i lår- og skulder-/nakkemuskler.

D-vitamin mangel og symptomer herpå

D-vitamin øger optagelse af kalk fra tarmen og har betydning for, at kalken aflejres i skelettet. Endvidere er D-vitamin nødvendig for at sikre normal muskelfunktion. Symptomer på D-vitamin mangel ses kun ved langvarig og svær mangeltilstand1. Her kan ses muskelsmerter i kroppen, specielt i lår- og skulder-/nakkemuskler. Kraftnedsættelse over hofteog skuldermuskulatur, som kan gøre det svært at rejse sig fra en stol, gå på trapper eller bære tunge indkøbsposer. Der kan være muskelkramper, almen træthed og ledsmerter, knoglesmerter og øget risiko for knoglebrud. Symptomerne svinder ved tilstrækkelig tilførsel af D-vitamin, der kan dog gå flere måneder før det sker.

1Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel. Baggrundsnotat. Sundhedsstyrelsen 2010. (www.sst.dk/~/media/090569E585A24F18B6AD20ACCAFAB8D5.ashx)

Generelle anbefalinger

Anbefalet dagligt indtag er 7,5μg.(300 I.E.) D-vitamin.

Børn, gravide, voksne med mørk hud, børn og voksne, som går tildækket om sommeren samt personer, der sjældent kommer udendørs, anbefales et dagligt tilskud på 10μg (400IE)D-vitamin. Personer over 70 år, plejehjemsbeboere samt personer i øget risiko for knogleskørhed (uanset alder) anbefales et dagligt tilskud på 20μg D-vitamin (800IE) + 800-1000 mg. Calcium. Øvre grænse for daglig indtag af D-vitamin er sat til 50μg for voksne (inkl. gravide og ammende) og børn fra 11 år.

Præparater med D-vitamin

D-vitamin findes dels som D3 (cholecalciferol) og D2 (ergocalciferol). Afhængig af indhold af kalk D-vitamin og D-vitamin i kosten (se nedenfor) vælges det præparat, som samlet opfylder generelle anbefalinger.

  • Multivitamin (indeholder typisk 5-10μg (200- 400 IE) D3-vitamin): 1- 2 tabl./dag
  • Tablet Unikalk Silver á D3 vitamin10μg D-vitamin + 400 mg. calcium: 1 tabl. x 2/dag
  • Tablet Unikalk Forte á D3 vitamin 19μg D-vitamin + 400 mg. calcium: 1 tabl./dag
  • Tablet Kolos á D3 vitamin 30μg D-vitamin +  250 mg. calcium: 1 tabl./dag
  • Tablet D3-vitamin á 10μg D vitamin: x______ dgl.
  • Tablet D3-vitamin á 25μg D vitamin: x______ dgl.
  • Andet:________________________________

Udregning af kalk i kost2

Diverse kost                                     350 mg Pr. glas mælk 150 mg                     150 mg Pr. ostemad 200 mg                       200 mg Pr. portion mælkemad 250 mg     250 mg I alt mg___________________________

2Kilde: Vejledning til udredning og behandling af osteoporose, Tabel 7. Estimering af kalkindtag fra kosten. Dansk Knoglemedicinsk Selskab, 2009. (www.dkms.dk/PDF/DKMS_ Osteoporose_2009.pdf

D-vitamin mangel og medicinsk behandling

Svær og symptomgivende D-vitamin mangel behandles med D-vitamin i høje doser, afhængig af D-vitamin niveau + kalkindhold i kosten:

  • Tablet Kolos á D3, 30μg D-vitamin + 250 mg calcium,1 tabl. x 2-3/dag
  • Tablet Unikalk Mega á D3, 38μg D-vitamin + 400 mg calcium,1 tabl. x 1-2/dag
  • Tablet D3 á D3, 25μg D-vitamin,1 tabl. x 3-4/dag

Sygeplejerske og blodprøver

Der tilbydes samtale med sygeplejerske, hvor der vejledes om livsstil i forhold til kost + omkring videre behandling. Efter 3-4 mdr. tages nye blodprøver.

Redaktør