Brugadas syndrom - undersøgelse med Ajmalin

En undersøgelse for Brugadas syndrom foregår ved et udvidet EKG (elektrokardiogram). Hjerterytmen måles, mens patienten får medicinen Ajmalin i et drop i armen.

Kort om undersøgelsen

Du skal undersøges for en hjerterytmeforstyrrelse (Brugadas syndrom). Undersøgelsen er et udvidet EKG (elektrokardiogram), hvor vi måler din hjerterytme, mens du får medicinen Ajmalin i et drop i armen. Medicinen kan afsløre hjerterytmeforstyrrelsen på EKG’et.

Brugadas syndrom er en sjælden, arvelig sygdom i hjertet. Sygdommen giver  øget risiko for forstyrrelser i hjerterytmen, der kan give dig hjertebanken og få dig til at besvime.

Selve undersøgelsen varer 20 minutter, men du skal sætte cirka 2 timer af. Der går tid med forberedelse til undersøgelsen, og bagefter holder vi øje med dig i 30 minutter for at sikre os, at du har det godt, inden du tager hjem.

Værd at vide

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Spis, som du plejer

Det er ikke nødvendigt at faste før undersøgelsen, så du kan spise, som du plejer.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

På hospitalet 

Du får udleveret hospitalstøj

Vi udleverer hospitalstøj, som du skal have på ved undersøgelsen

Du får taget blodprøver

For at gøre dig klar til din undersøgelsen tager vi blodprøver.

Du får lagt et drop

Vi lægger et drop i din arm, så vi kan give dig medicin under undersøgelsen.

Undersøgelsen

Vi fjerner eventuelle hår, der hvor elektroderne skal sidde, og sætter elektroderne fast med klistermærker på din brystkasse. Du får medicin gennem droppet i armen i 10 minutter, mens vi tager et EKG. Medicinen kan kortvarigt give en metalsmag, lette synsforstyrrelser eller en fornemmelse af varme i kroppen. Herefter tager vi endnu et EKG i 10 minutter uden medicin.

Vi holder øje med din hjerterytme i 30 minutter efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen

Vi kan ofte give svar på undersøgelsen med det samme. I nogle tilfælde har vi dog brug for at se nærmere på resultaterne, inden vi kan give dig svar. I så fald aftaler vi, hvornår du får svar.

Du må gerne køre bil

Undersøgelsen har ingen betydning for bilkørsel, så du må gerne selv køre hjem.

Risiko ved undersøgelsen

Ved nogle undersøgelser er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Uregelmæssig hjerterytme (hyppighed: sjældent): Hjerterytmen kan blive uregelmæssig under undersøgelsen. Det sker oftest på grund af ændringer i din væskebalance, og ikke fordi dit hjerte fejler noget. Vi behandler dig med medicin, indtil hjerterytmen er normal igen.
  • For hurtig hjerterytme (hyppighed: meget sjældent): Hjerterytmen kan blive hurtig, så du mister bevidstheden. Hvis det sker, giver vi dig medicin eller stødbehandling, så din hjerterytme bliver normal igen.

Få mere viden

Redaktør