Blodprop - behandling - Pradaxa

En behandling med medicinen Pradaxa gør, at blodet størkner langsommere. På den måde forebygges og behandles blodpropper. Medicinen gives som kapsler.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicinen Pradaxa, der får blodet til at størkne langsommere og forebygger og behandler blodpropsygdomme. Medicinen gives som kapsler. Hvor længe, du skal være i behandling, afhænger af din sygdom og kan variere fra nogle få uger til resten af livet.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen

Du skal tage kapslerne 2 gange dagligt med cirka 12 timers mellemrum. Lægen vurderer, hvilken dosis du skal have, ud fra din sygdom, alder, lever- og nyrefunktion.

Det er vigtigt, at kapslerne bliver i den originale blisterpakning, og at du først trykker kapslerne ud af pakken lige før, du skal tage dem. Hvis du bruger en doseringsæske, skal kapslerne også blive i blisterpakning, indtil du skal tage dem.

Kapslerne skal sluges hele med rigeligt væske og må ikke åbnes eller tygges. Kapslerne kan tages med eller uden mad, da medicinen ikke påvirkes af, hvad du spiser.

Hvis du glemmer at tage medicinen til sædvanlig tid, skal du straks tage den glemte dosis og derefter fortsætte som normalt. Undlad at tage den glemte dosis, hvis der er gået mere end 6 timer, siden du skulle have taget den. Du må aldrig tage dobbelt dosis af Pradaxa, da det medfører øget risiko for blødning.

Du får et Pradaxa-identitetskort

På hospitalet får du udleveret et Pradaxa-identitetskort, som du altid bør have på dig. Kortet fortæller, at du er i behandling med blodfortyndende medicin. Du skal vise kortet, hver gang du skal til læge, tandlæge eller andre behandlere.

Kom til regelmæssig kontrol

Du skal komme til regelmæssig kontrol under behandlingen. Første kontrol er efter cirka 1 måned, hvor vi tager blodprøver blandt andet for at kontrollere nyrefunktionen. Medicinen skader ikke nyrerne, men udskilles via nyrerne, og derfor skal vi sikre, at dine nyrer fungerer, som de skal. Vi kontrollerer også din blodprocent. Efter den første måned går der længere tid mellem blodprøverne.

Det skal du være opmærksom på

Blødninger kan vare lidt længere

Med den rette dosis af medicinen vil du sjældent opleve, at du bløder mere end ellers. Menstruationer kan dog være lidt kraftigere. Hvis du kommer til skade og får mindre sår, vil blødningen stoppe af sig selv. Du kan dog opleve, at du bløder lidt længere tid end normalt.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med Pradaxa er den hyppigste bivirkning øget tendens til blødning. Andre bivirkninger er kvalme, mavesmerter, udslæt eller andre allergiske reaktioner. Bivirkningerne forsvinder, når behandlingen stopper. Hvis du oplever bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller din egen læge.

Søg straks læge, hvis du bløder kraftigt

Hvis du får kraftig eller usædvanlig blødning, skal du straks kontakte en læge. Uden for vores åbningstid skal du ringe til Akuttelefonen 1813. Usædvanlig blødning er:

 • store blå mærker
 • kraftig blødning fra tandkødet eller næseblod
 • blodig eller mørkt opkast eller opspyt
 • blodig eller sort afføring
 • blod i urinen
 • blødning fra underlivet
 • tegn på hjerneblødning (lammelse, talebesvær eller nedsat bevidsthed). Ved tegn på hjerneblødning skal du ringe 112. 

Kontakt os, hvis du får ny medicin 

Både lægemidler og naturmedicin kan påvirke dit blods evne til at størkne og dermed øge risikoen for blødning eller blodpropper. Vær særligt opmærksom på:

 • Medicin mod svamp:
  Både creme, mundgel, shampoo og tabletter mod svamp kan forstærke virkningen af Pradaxa og føre til blødninger.
 • Medicin mod unormal hjertertme:
  Verapamil, amiodaron og dronedaron kan forstærke virkningen af Pradaxa og føre til blødninger.
 • Medicin mod gigt, depression, epilepsi, HIV eller tuberkulose:
  Hvis du har en af de nævnte sygdomme, skal du fortælle din læge, at du er i behandling med Pradaxa.
 • Andre typer blodfortyndende medicin:
  Du må ikke tage anden blodfortyndende medicin, når du tager Pradaxa, medmindre det er godkendt af en læge.
 • Naturmedicin:
  Midler med perikon (johannesurt) nedsætter virkningen af Pradaxa.

Der findes andre typer medicin, som i større eller mindre grad kan have indflydelse på din behandling. Kontakt derfor altid den læge eller afdeling, der kontrollerer din behandling, hvis du får ny medicin.

Kontakt os, hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du sandsynligvis holde pause med behandlingen i 1-4 dage. Kontakt os, så vi sammen kan planlægge din behandling op til og efter operationen.

Det er normalt ikke nødvendigt at holde pause med behandlingen forud for mindre operationer og almindelig tandbehandling. Du kan også godt blive vaccineret eller få andre indsprøjtninger. Gør altid opmærksom på, at du er i behandling med forebyggende medicin mod blodpropper.

Kontakt os, hvis du bliver gravid

Pradaxa er ikke godkendt til gravide eller ammende kvinder. Hvis du bliver gravid, mens du tager Pradaxa, skal du derfor straks kontakte os, så lægen kan tage stilling til, hvilken behandling du skal have i stedet.

Tag ikke Pradaxa, hvis du har mekanisk hjerteklapprotese eller antifosfolipidsyndrom

Patienter med mekanisk hjerteklapprotese må ikke tage Pradaxa, men skal behandles med andre blodfortyndende lægemidler. Hvis du har sygdommen antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i immunsystemet, skal lægen vurdere, om du kan behandles med Pradaxa.

Undgå kontaktsport

Du må meget gerne dyrke motion, men undgå kontaktsport med risiko for mange skader.

Få mere viden

Redaktør