Amgevita - Patientinformation

Amgevita er en såkaldt biosimilær version af det originale lægemiddel Humira.

Du skal nu til at have Amgevita®, som indeholder adalimumab. Du har måske tidligere fået lægemidlet Humira®, som også indeholder adalimumab. 

Amgevita® er en såkaldt biosimilær version af det originale lægemiddel Humira®. 

Et biosimilært lægemiddel har samme virkning og samme sikkerhed som det originale lægemiddel. Det skyldes, at begge lægemidler indeholder det samme aktive lægemiddelstof adalimumab.

Du kan trygt stole på, at Amgevita® er lige så god og sikker som Humira® 

Du kan trygt bruge den nye biosimilære version af Humira®. Lægemiddelmyndighederne i både Danmark og EU har nemlig vurderet, at både sikkerhed og kvalitet er den samme. Du vil derfor opleve den samme effekt ved at tage Amgevita®, og eventuelle bivirkninger vil også være de samme.

Med biosimilære lægemidler får vi mere sundhed for pengene

Da patentet på Humira® udløb, fik andre producenter mulighed for at fremstille en biosimilær version af det oprindelige lægemiddel - med den samme effekt og sikkerhed. 

Når der kommer flere lægemidler med det samme lægemiddelstof på markedet, kommer der mere konkurrence, og prisen på lægemidlet falder. Det betyder, at den biosimilære version er meget billigere end det originale lægemiddel. Derfor har vi valgt at skifte Humira® ud med Amgevita®.

På den måde får vi mere sundhed for pengene.

Her kan du få mere information

Hvis du har spørgsmål til din nye medicin, kan du kontakte din læge.

Du kan læse mere om Amgevita® på www.Indlaegsseddel.dk.

Du kan læse mere om biosimilære lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.lmst.dk. Her kan du også kan få svar på ofte stillede spørgsmål.  

Denne information er udarbejdet af Amgros på baggrund af den tidligere patientinformation fra biosimilær task force.

Redaktør