ACTH-test

Denne pjece er til dig, der skal have undersøgt dine binyrers evne til at producere hormoner. Her kan du læse om undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen

Du skal have foretaget en ACTH-test (Synacthentest), det vil sige en undersøgelse af binyrernes evne til at danne hormoner. En nedsat eller manglende dannelse af binyrebarkhormoner ses ved visse sygdomme og efter langvarig behandling med binyrebarkhormon. 

Synacthen (syntetisk ACTH) er et hormonstof, som stimulerer binyrebarken til at øge frigørelsen af det hormon (cortisol = binyrebarkhormon), som vi ønsker at måle. 

Forberedelse

Du må spise og drikke som du plejer og tage din sædvanlige medicin.

Dog må du ikke indtage medicin, som indeholder binyrebarkhormon som f.eks. Prednisolon eller Prednison. Det gælder også, hvis du får inhalationsmedicin med binyrebarkhormon. Tal med den læge som har bestilt undersøgelsen om aftrapning eller skift til anden medicin før undersøgelsen. 

Undersøgelsen

Der tages en blodprøve, hvorefter der indsprøjtes et stof, som får binyrerne til at danne hormon. 

Der tages en blodprøve igen en halv time senere. Ved at sammenligne de to blodprøver kan vi se om binyrebarken fungerer normalt. 

Undersøgelsen varer knap en time i alt.

Bivirkninger

Anlæggelsen af kanylen giver ubehag, som ved en almindelig blodprøve. Der kan lige efter indsprøjtningen af Synacthen opstå en varmefølelse eller kvalme, der varer sekunder eller få minutter. 

Svar på undersøgelsen

Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg eller, hvis du er indlagt, ved stuegang, så snart svaret foreligger. Eventuelt laver afdelingen en anden aftale med dig. 
 

Redaktør