Urinvejsinfektion, voksne

​Urinvejsinfektioner opdeles i nedre og øvre infektioner. 

Den nedre er betændelse i urinrør og urinblære og betegnes blærebetændelse. De typiske symptomer er hyppig og stærk tissetrang med svie. Der kan tillige være smertefulde sammentrækninger i urinblæren. 

Den øvre urinvejsinfektion er betændelse i urinleder og nyrebækken, hvilket kaldes nyrebækkenbetændelse. Nyrebækkenbetændelse er en alvorligere tilstand, se nedenfor.

Vær opmærksom på, at ældre kan have mindre tydelige symptomer, og snarere kan være præget af dårlig almentilstand.

Hvad kan jeg selv gøre?

  • ​​Sørg for god hygiejne.
  • Drik rigelig med væske.
  • Hold dig varm. Undgå at sidde koldt og at fryse på ben og underliv.

Kontakt Akuttelefonen

  • ​Ved hyppig og stærk tissetrang med svie, samt evt. smertefulde sammentrækninger i urinblæren. Dette er symptomer på blærebetændelse. 
  • Ved kulderystelser, feber, påvirket almentilstand med kvalme, opkastninger og smerter i flanke og mave. Dette er symptomer på nyrebækkenbetændelse, og indlæggelse kan komme på tale.
  • Ved samtidige symptomer på både nedre og øvre urinvejsinfektion.

Ring 1813 på hverdage kl. 16 - 08 og i weekender, og kontakt egen læge
ved sygdom eller skade på hverdage kl. 08-16.

Ring 1-1-2 nu

Urinvejsinfektioner kan ubehandlet udvikle sig til en egentlig blodforgiftning (urinvejs-sepsis) med høj feber og svært påvirket almentilstand.

Redaktør