Klinisk socialmedicin og rehabilitering

Socialmedicinsk Center er en universitetsafdeling, hvor medicinstuderende som led i faget Klinisk socialmedicin og rehabilitering deltager i afdelingens virke herunder i ambulatoriefunktionen og i rehabiliteringsteammøder.

​De medicinstuderende gennemgår et fokuseret ophold på afdelingen på en uge, hvor de deltager ved et rehabiliteringsteammøde i et kommunalt jobcenter samt skrive journal på en patient og efterfølgende fremlægger denne i plenum.  

Ansvarlig for undervisning af medicinstuderende og ekstern klinisk lektor: overlæge Jo Coolidge.

Redaktør