Sundhedsfaglig og fagforening

​Praktiserende læger, hospitalsafdelinger og fagforeninger kan henvise patienter og medlemmer til Socialmedicinsk Enhed, når der er behov for en socialmedicinsk udredning. 
Sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere har desuden mulighed for at henvise til Center for Voldsramte i Region Hovedstaden, hvis en borger har været udsat for vold i det nære miljø.

Herunder kan du læse om dine muligheder for at henvise.