Fagforeninger

Fagforeningsmedlemmer kan blive henvist til Socialmedicinsk Enhed, hvis der er risiko for at medlemmets arbejdstilknytning er truet. Jo tidligere et medlem bliver henvist til Socialmedicinsk Enhed jo bedre. Medlemmer kan ligeledes blive henvist, hvis de er udenfor arbejdsmarkedet og der er behov for beskrevet funktionsnedsættelsen samt hvilke skånehensyn der vil være for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Socialmedicinsk Enhed udreder patienten og samarbejder med praktiserende læge, virksomhed, fagforening og jobcenter.​