Sundhedsfaglig

Praktiserende læger og hospitalsafdelinger kan henvise patienter til Socialmedicinsk Center, der oplever belastninger af bio-psyko-social karakter, der medfører at patienten er truet på sin tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Dette tilbud er en regionsfunktion for alle borgere i Region Hovedstaden. 

Praktiserende læger og hospitalsafdelinger kan henvise patienter til Socialmedicinsk Center, når en patient har behov for en socialmedicinsk udredning. 
Tilbuddet gælder for patienter med helbredsproblemer og hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de kan klare deres arbejde eller har behov for rådgivning i kontakten med deres jobcenter. Hvis patienten er langt fra arbejdsmarkedet eller er i jobafklarings- eller ressourceforløb kan man ikke henvise hertil.

Gennem en tværfaglig indsats foretager vi en udredning af patienten, herunder i forhold til rehabilitering til arbejdsmarkedet. Vi kan også foretage en beskrivelse af eventuel funktionsnedsættelse samt hvilke skånehensyn, der bør understøttes i forhold til arbejdsmarkedet, og hvis muligt kommer vi med forslag til en plan for hvordan patienten kan fastholde eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

For patienter i arbejde støtter vi op omkring arbejdsfastholdelse via rundbordssamtaler samt råd og vejledning vedrørende brug af de kompenserende ordninger, såsom ergonomisk vejledning, anbefaling af hjælpemidler og personlig assistance, hvis det skønnes relevant.

Patienter uden arbejde kan henvises, hvis der er behov for udredning i forhold til de bio-psyko-sociale forhold, herunder et fokus på beskæftigelse.

Hvis du som praktiserende læge er i samarbejde med jobcentret om afklaring til fleksjob eller førtidspension, dvs. at du har udfyldt LÆ265 eller du ved at patienten er i ressourceforløb, kan vi ikke tage imod patienten.

 

Socialmedicinsk Center samarbejder med relevante parter: kommunale jobcentre, virksomheder og fagforeninger.

Redaktør