Sundhedsfaglig

Praktiserende læger og hospitalsafdelinger kan henvise patienter til Socialmedicinsk Center, der erhvervstruet og bosiddende i Region Hovedstaden

Er din patient erhvervstruet ?

Så har du mulighed for at henvise til udredning og rådgivning i Socialmedicinsk Klinik, Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden.

En socialmedicinsk udredning har til formål at afdække problemstillinger hos den enkelte, som har betydning for evnen til at fungere under private såvel som arbejdsrelaterede forhold. Ud over helbredsproblemer kan den enkeltes livsomstændigheder have betydning for funktionsniveauet, og derfor arbejder vi efter en bio-psyko-social tilgang.

Din patient kan være erhvervstruet, hvis

  • der har været gentagne sygemeldinger, eller sygemeldingen varer længere end forventet
  • der anmodes om en mulighedserklæring eller
  • du eller din patient er bekymret for, om vedkommende kan miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet

Vi modtager patienter, som enten fortsat er i arbejde, eller som ganske nyligt er trådt ud af arbejdsmarkedet. Til denne gruppe kan vi tilbyde en tværfaglig udredning rettet mod fastholdelse i erhverv eller genetableret arbejdsmarkedstilknytning. Der kan gennemføres råd og vejledning hos socialfaglig konsulent, en lægelig undersøgelse, ergonomisk gennemgang på arbejdspladsen samt evt. en rundbordssamtale med relevante parter. Hvis der kan peges på kompenserende foranstaltninger, hjælper vi patienten med at oprette kontakt til rette instans.

Det vil sige, at jo hurtigere vi modtager henvisningen, jo bedre muligheder har vi for at støtte patienten i arbejdsfastholdelse.

Formålet er således:

  • At bidrage til udredning af funktionsevnen og at rådgive borger og en eventuel arbejdsplads omkring arbejdsfastholdelse.
  • At bidrage med anbefalinger til videre foranstaltninger.
  • At involvere de relevante parter for at støtte patienten i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

    Følgende patienter er ikke omfattet af tilbuddet:

  • hvis patienten er i jobafklarings- eller ressourceforløb, på kontanthjælp eller i flexjob.
  • Hvis det vurderes, at de har behov for socialmedicinsk udredning, skal disse henvises hertil af deres kommune. Som praktiserende læge eller sagsbehandler i fagforeningen kan man i sådanne tilfælde opfordre kommunen til at henvise hertil. Som læge kan Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling (LÆ 165) benyttes til dette formål, ligesom direkte telefonisk kontakt med pågældendes kommunale sagsbehandler er en mulighed.

Socialmedicinsk Center samarbejder med relevante parter: kommunale jobcentre, virksomheder og fagforeninger.

Redaktør