Fagforeninger

​Fagforeninger kan henvise deres medlemmer til Socialmedicinsk Center, hvis der er risiko for at medlemmets arbejdstilknytning er truet, eller hvis de medlemmet er udenfor arbejdsmarkedet og der er behov for at få beskrevet funktionsnedsættelsen.

Fagforeningernes medlemmer kan henvises til Socialmedicinsk Center, hvis der er risiko for at medlemmets arbejdstilknytning er truet.

For medlemmer i arbejde støtter vi op om arbejdsfastholdelsen gennem rundbordssamtaler samt råd og vejledning vedrørende brug af de kompenserende ordninger, såsom ergonomisk vejledning, anbefaling af hjælpemidler og personlig assistance, hvis det skønnes relevant.

Medlemmer uden arbejde kan også henvises, hvis der er behov for udredning i forhold til helbred, sociale forhold eller beskæftigelse. Derudover kan vi foretage en beskrivelse af eventuel funktionsnedsættelse og hvilke skånehensyn, der er i forhold til arbejdsmarkedet, og hvis muligt kommer vi med forslag til en plan for at medlemmet kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet igen.

Henvisninger sendes til: socialmedicinskenhed.bispebjerg-hospital@regionh.dk.

Har du spørgsmål om muligheden for at henvise til Socialmedicinsk Center, er du velkommen til at kontakte os: socialmedicinskenhed.bispebjerg-hospital@regionh.dk .


Socialmedicinsk Center samarbejder med relevante parter i udredningsforløbet: praktiserende læge, virksomhed, fagforening og jobcenter.

Redaktør